Τα προβλήματα βάρδιας : Η άποψη των αστυνομικών που εκπαιδευτήκαν στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευθέντες στην Αθήνα συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο, το σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους σε σχέση με τους εξαρτημένους είναι ότι δεν ακούν τι τους λένε, προβάλλουν δικαιολογίες και τους δυσκολεύουν (54,5%) και ακολουθεί ότι βάζουν τις σύριγγες στην τσέπη τους και αφήνουν να τους κάνουν έλεγχο (34,1%).

Αντίθετα για τη Θεσσαλονίκη, ως σημαντικότερα προβλήματα αναφέρονται εξίσου (37,5%) α) η βία μεταξύ των εξαρτημένων και ότι η αστυνομία πρέπει να τους χωρίζει, β) ότι οι εξαρτημένοι βάζουν τις σύριγγες στην τσέπη τους και αφήνουν να τους κάνουν έλεγχο και γ) ότι δεν ακούν τι τους λένε, προβάλλουν δικαιολογίες και τους δυσκολεύουν, ενώ συγκριτικά μεγάλο πρόβλημα (25%) είναι ότι τους βρίζουν, τους επιτίθενται απρόκλητα και τους απειλούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 41,7% των εκπαιδευόμενων στη Θεσσαλονίκη και το 31,8% στην Αθήνα δηλώνουν κάποιο άλλο πρόβλημα, με απαντήσεις που ποικίλλουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Τι προβλήματα προκύπτουν (ή προέκυπταν) κατά τη διάρκεια της βάρδιας σας σε σχέση με τους εξαρτημένους ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

   ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
  Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο
1. Βία μεταξύ τους και πρέπει να τους χωρίζουμε 6 (13,6%) 9 (37,5%) 22,1%
2. Μας βρίζουν, μας επιτίθενται απρόκλητα και μας απειλούν 3 (6,8%) 6 (25,0%) 13,2%
3. Βάζουν τις σύριγγες στην τσέπη τους και αφήνουν να τους κάνουμε έλεγχο 15 (34,1%) 9 (37,5%) 35,3%
4. Λένε όλοι ότι είναι άρρωστοι ενώ στην πραγματικότητα είναι έμποροι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα 6 (13,6%) 2 (8,3%) 11,8%
5. Με ενοχλεί το ότι δεν ακούν τι τους λέω, προβάλλουν δικαιολογίες και με δυσκολεύουν 24 (54,5%) 9 (37,5%) 48,5%
6. Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) 14 (31,8%) 10 (41,7%) 35,3%

 

 

 

Άλλο (Παρακαλώ Αναφέρετε)
  ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
   46 66,7  66,7 66,7
 99,9% είναι συνεργάσιμοι 1 1,4 1,4 68,1
Αντίδραση στην προσαγωγή/σύλληψη. Κρίσεις, στερητικά ή επιληψία κατά τη διάρκεια του ελέγχου/μεταφοράς 1  1,4 1,4   69,6
 Αρρώστιες και βρωμιές  1  1,4  1,4  71,0
 Αυτοτραυματίζονται και έτσι αγχώνομαι για τις ηθικές (τύψεις) και τις νομικές συνέπειες που θα έχω  1  1,4  1,4  72,5
 Δεν είναι νηφάλιοι, προσωπική υγιεινή  1  1,4  1,4  73,9
 Δεν έχουν συνείδηση του τι κάνουν  1  1,4  1,4 75,4
 Δεν έχω επαφή με εξαρτημένους 2 2,9 2,9 78,3
 Δεν έχω έρθει σε επαφή  1  1,4  1,4  79,7
 Δεν έχω συναναστραφεί  1  1,4  1,4  81,2
 Δεν έχω υπηρετήσει σε υπηρεσίες που να έχω επαφή με εξαρτημένους. Δεν έχω εμπειρία  1  1,4 1,4   82,6
 Εμφάνιση στερητικού συνδρόμου κατά τη φιλοξενία στο κρατητήριο  1  1,4  1,4  84,1
 Κίνδυνος μετάδοσης τυχόν μολυσματικής ασθένειας  1 1,4   1,4  85,5
 Κυρίως παράπονα από πολίτες  1 1,4   1,4  87,0
 Με ενοχλεί που κάνουν χρήση μπροστά σε κόσμο και παιδιά  1  1,4  1,4 88,4
 Με την παρουσία της Αστυνομίας στο χώρο που συχνάζουν, γίνονται εριστικοί  1  1,4  1,4  89,9
 Μεγάλος πληθυσμός χρηστών, μικρή αστυνομική δύναμη  1 1,4   1,4  91,3
 Μικροεγκληματικότητα (κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις)  1  1,4 1,4  92,8
 Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι να σου πουν κάποια δικαιολογία στο έτσι να τους αφήσεις  1  1,4  1,4  94,2
 Όταν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη δημιουργούν θέματα που σχετίζονται με τα στερητικά συμπτώματα  1  1,4  1,4  95,7
 Προβλήματα που αφορούν την υγιεινή  1  1,4  1,4  97,1
 Συνήθως είναι συνεργάσιμοι  1  1,4  1,4  98,6
 Υπάρχουν και οι συνεργάσιμοι  1  1,4  1,4  100,0
 Total  69 100,0 100,0  


Οι απαντήσεις εκείνων που απάντησαν «άλλο», μπορούν να ενταχθούν σε ευρύτερες κατηγοριοποιήσεις σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν και να συσχετισθούν με τις απαντήσεις 2 και 5 του προηγούμενου πίνακα.

Έτσι προκύπτει ότι :

Υπάρχουν και επιπλέον καταστάσεις που αφορούν ευθέως τη σχέση αστυνομικών- εξαρτημένων, οι οποίες προκύπτουν αφού πλέον η αστυνομία έχει αποφασίσει να κινηθεί πέραν των ελέγχων και της επιτήρησης.

1. Έντεκα άτομα απάντησαν ότι τους ενοχλούν καταστάσεις που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά των εξαρτημένων κατά την επαφή τους με την αστυνομία. Σε αυτές περιλαμβάνονται έξι απαντήσεις που αφορούν αντιδράσεις των εξαρτημένων κατά την προσαγωγή, σύλληψη και κράτηση όπώς κρίσεις στερητικά σύνδρομα, αυτοτραυματισμοί, καθώς και χειριστική συμπεριφορά και δικαιολογίες.

Σε τρεις απαντήσεις, οι αστυνομικοί αναφέρθηκαν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την αστυνομία και την τάξη: με τη στάση των χρηστών απέναντι στην αστυνομία (γίνονται εριστικοί με το που τους βλέπουν), την εμπλοκή τους με το μικροέγκλημα και την ανεπάρκεια της Αστυνομίας από αριθμητική άποψη να τους αντιμετωπίσει.

Δύο αστυνομικοί απάντησαν ότι για αυτούς είναι πρόβλημα και τους ενοχλεί το γεγονός ότι δεν είναι νηφάλιοι και δεν ξέρουν τι κάνουν.

2. Από τις άλλες απαντήσεις στην κατηγορία «άλλο», προκύπτει ότι μερίδα των αστυνομικών συναντά προβλήματα που σχετίζονται :

α) Με τους ίδιους τους εξαρτημένους και τον τρόπο διαβίωσής τους : Τρεις αστυνομικοί απάντησαν ότι τους ενοχλούν ζητήματα προσωπικής υγιεινής και μετάδοσης μολύνσεων (ένας μάλιστα αναφέρει επί λέξει ότι τον ενοχλούν οι αρρώστιες και οι βρωμιές).

β) Με το πώς επηρεάζουν ή διασαλεύουν οι εξαρτημένοι τη ζωή της κοινότητας : Δύο αστυνομικοί αναφέρθηκαν σε ζητήματα που σχετίζονται με την ευρύτερη κοινότητα, δηλαδή παράπονα από τους πολίτες και το γεγονός ότι κάνουν χρήση μπροστά σε παιδιά.

3. Τρεις αστυνομικοί επίσης απάντησαν ότι (προκύπτει από την απάντηση) μάλλον δεν τους ενοχλεί κάτι, αλλά ότι είναι λίγο ή πολύ συνεργάσιμοι.

4. Τέσσερις αστυνομικοί, τέλος, απάντησαν ότι δεν έχουν σχέση με τέτοιο πληθυσμό.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.