Απόψεις των αστυνομικών σχετικά με τη συμβολή της αστυνομίας στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών με ήπια μέσα

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Νομίζετε ότι η αστυνομία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της διάδοσης ναρκωτικών μέσω της ήπιας αστυνόμευσης ανά ΤΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

  ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%)
(N=66) Αθήνα Θεσσαλονίκη Σύνολο p-value
Ναι

38,6%

45,5% 40,9% 0,784
Όχι 11,4% 13,6% 12,1%
Δεν είμαι σίγουρος 50,0% 40,9% 47,0%

Επομένως, από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι οι αστυνομικοί δεν πιστεύουν ή δεν είναι σίγουροι για την αποτελεσματικότητα της ήπιας αστυνόμευσης. Οι λόγοι γι’ αυτό δε διερευνηθήκαν (όπώς π.χ. σταθερή και εμπεδωμένη άποψη περί καταστολής κλπ.), αλλά μεταξύ άλλων κάποιες πρώτες εκτιμήσεις μπορούν να συσχετισθούν πρώτον με την άγνοια του όρου ήπια αστυνόμευση, δεύτερον με την άγνοια ή αδυναμία των ίδιων να διαχειριστούν τις συνθήκες έντασης που προκαλούνται στη σχέση τους με τους χρήστες και τη μεταχείριση βίας (βλ. επομ.), ως μεθόδου που «λύνει προβλήματα» σε ζητήματα υπαγωγής των χρηστών στις διαταγές τους.

Έτσι προκύπτει ότι αυτό που επικρατεί μεταξύ των πρωτόπειρων αστυνομικών, είναι ο φόβος επιμόλυνσης και ο φόβος από την επιθετικότητα των εξαρτημένων, ότι συνολικά οι εξαρτημένοι θεωρούνται (κατά την άποψη των αστυνομικών που ρωτήθηκαν) μια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού επειδή είναι εξαρτημένοι και, κυρίως, επειδή «δεν ακούνε αυτά που τους λένε» οι αστυνομικοί και ούτε μπορεί να διαμορφωθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας με τους αστυνομικούς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.