Συνήθειες χρηστών: Η η επαφή και η σχέση με την ουσία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Α. Σήμερα αναφερόμαστε σε πολυχρήστες που αντιστοιχούν σε μια διαφορετική δομή αγοράς ναρκωτικών σε σχέση με το ’60. Ο χρήστης μαριχουάνας της δεκαετίας του ’60, πιθανόν να είχε ιδεολογικά κίνητρα (στο πλαίσιο της γενικότερης ιδέας της κοινωνικής χειραφέτησης που επικρατούσε μεταξύ των νέων), αλλά αυτό που αναζητούσε ήταν η απελευθέρωση και η νηφαλιότητα, η έξοδος από το συμβατικό για ψυχαγωγικούς λόγους, που όμως συνδεόταν και με την «επιστροφή» στην πραγματική φύση του ανθρώπου και με έναν τρόπο ζωής που διαρκούσε και επικρατούσε στην καθημερινότητά του. Ο σημερινός χρήστης των σύγχρονων ψυχαγωγικών ψυχοτρόπων ουσιών αναζητά την ένταση, το φτιάξιμο χωρίς όρια, αλλά δεν το συνδέει απαραίτητα με το σύνολο της ζωής του. Είναι part-time.

Β. Σήμερα, η προσβασιμότητα του ενδιαφερόμενου μελλοντικού χρήστη στη μαριχουάνα ή το χασίς μέσω της αγοράς από έμπορο, συνεπάγεται και προσβασιμότητα σε οποιοδήποτε άλλο ναρκωτικό μπορεί να έχει ή να ενδιαφέρεται να προωθήσει ο έμπορος.

Γ. Σήμερα, επίσης, έχει αλλάξει και το «κέρασμα». Συχνά γίνεται εσκεμμένα και συστηματικά σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της διανομής στη λιανική. Από την άλλη πλευρά, μεταβολές όπώς αυτές στην αγορά ναρκωτικών (και η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος στη διαχείρισή της) και στην τεχνολογία της χημείας που αναπτύχθηκε γύρω από τα συνθετικά ναρκωτικά, έχουν μεταβάλλει πλήρως το τοπίο.

Δ. Σταδιακά, το αποτέλεσμα από τη χρήση της ουσίας γίνεται καθοδηγητικός παράγοντας που προσδιορίζει τις επιλογές του. Έτσι, η αναζήτηση της έντασης (του ανεβάσματος) έπεται ενός σταδίου κατά το οποίο ο χρήστης αναζητούσε τη χαλάρωση και το «ταξίδι» ή τη μαγκιά (βλ. χασίς). Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι το «πέρασμα» από το χασίς στην ηρωίνη, που είναι ο κανόνας για ένα μεγάλο μέρος των προβληματικών χρηστών, ταυτίζεται και παραδοσιακά με έναν υπο-πολιτισμό εξάρτησης που έχει ως κύριο γνώρισμα τη χαλαρότητα, τη φυγή από την πραγματικότητα κλπ. Η σημερινή γενιά χρηστών, όμως, δεν περιορίζεται σε αυτό καθώς στην πλειονότητά τους είναι πολυχρήστες. Δεν είναι επομένως απλοί χρήστες, εξαρτημένοι, αλλά γίνονται καταναλωτές. Αγοράζουν και χρησιμοποιούν τα πάντα ανάλογα με την επίδραση (αποτέλεσμα) που αναζητούν να έχουν στη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, ενώ βασικά κατά το μεγάλο μέρος τους είναι ηρωινο-εξαρτημένοι, όταν θέλουν να «ανέβουν» παίρνουν συνθετικά χάπια, κοκαΐνη, και όταν θέλουν να «κατέβουν» ηρωίνη, χασίς σταθερά και φάρμακα.

Ε. Η πολυ-χρήση αντιστοιχεί και σε μία γενικότερη κοινωνική τάση που επικρατεί στην εποχή μας, ενώ σχετίζεται με την ταχύτητα και το κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο της επίτευξης αποτελέσματος (στόχου) ανεξαρτήτως μέσου, τάση που ανιχνεύεται είτε στους όρους κοινωνικής καταξίωσης στην κοινωνία της ελεύθερης αγοράς (εύκολο κέρδος και σε σύντομο διάστημα) είτε και στο πεδίο της ποινικής καταστολής (αποτελεσματικότητα σε βάρος της νομιμότητας). Αυτό καταρχήν μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η υπο-κουλτούρα που ο συστηματικός χρήστης αποκτά σταδιακά και η σχέση του με το ναρκωτικό, είναι και αρνητική αντανάκλαση των ευρύτερων κοινωνικών προτύπων που επικρατούν σε μία κοινωνία σε δεδομένες συνθήκες και η προσαρμογή τους στους στόχους του χρήστη (Βιδάλη Σ., 2008).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.