Ναρκωτικά : Αγορά - έκταση - τάσεις στην Ε.Ε.

1. Καταρχήν διαπιστώνεται μια αλλαγή στις προτιμήσεις των χρηστών. Σύμφωνα με την Ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα ναρκωτικά του 2014 ( www.emcdda.europa.eu), αν και η όλη κατάσταση παραμένει γενικά σταθερή, εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Η παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα σε χρήστες που συχνά κάνουν ενέσιμη χρήση και σε άτομα που κάνουν ψυχαγωγική ή πειραματική χρήση, αρχίζει να μην είναι πλέον τόσο σαφής. Επίσης, ενώ η χρήση της ηρωίνης υποχωρεί σε σύγκριση με το παρελθόν, αυξάνεται η συμβολή των διεγερτικών ουσιών, των συνθετικών ναρκωτικών, της κάνναβης και των φαρμακευτικών προϊόντων.

2. Επίσης, η Ευρώπη αρχίζει να μετατρέπεται σε σημαντικό κόμβο παραγωγής (κάνναβης και συνθετικών) και εξαγωγής (συνθετικών) ναρκωτικών, συνεχίζει δε να αποτελεί σημαντικό προορισμό ελεγχόμενων ουσιών και, σε μικρότερο βαθμό, περιοχή διαμετακομιστικού κέντρου ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ίσως ότι σύμφωνα με την έρευνα του ESPAD (http://www.espad.org/espad-reports) του 2011, η χρήση κανναβοειδών στο μαθητικό πληθυσμό της Ευρώπης υπερέχει κάθε άλλου ναρκωτικού.

3. Διαπιστώνεται υπερπληθώρα τρόπων πρόσβασης στα ναρκωτικά και μάλιστα με χαμηλό βαθμό διακινδύνευσης του χρήστη. Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, η νέα εξέλιξη στις Ευρωπαϊκές αγορές είναι ότι αυξάνει η διαθεσιμότητα «νέων ψυχοδραστικών ουσιών», οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ελέγχου δυνάμει διεθνών συνθηκών. Οι ουσίες αυτές, που συνήθως παρασκευάζονται εκτός Ευρώπης, πωλούνται μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, εξειδικευμένων συμβατικών καταστημάτων και, ενίοτε, απευθείας στα σημεία διακίνησης ναρκωτικών.

4. Ο ρόλος του διαδικτύου ως προς τους τρόπους διακίνησης ναρκωτικών, ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Το γεγονός ότι οι παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι έμποροι, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων και οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών μπορεί να εδρεύουν σε διαφορετική χώρα ο καθένας, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον έλεγχο. Πρόσθετες δυσκολίες προκαλεί και η αυξανόμενη χρήση του «κρυμμένου διαδικτύου» —ιστοσελίδων που διατηρούν την ανωνυμία των χρηστών και δεν ανακαλύπτονται από τις μηχανές αναζήτησης— για την πώληση ναρκωτικών σε διακινητές και καταναλωτές. Η τεχνολογία που παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες του είδους αυτού, ενσωματώνεται στα περισσότερα λογισμικά που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ανοίγοντας τις αγορές αυτές σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών. Πέραν αυτού, η απροκάλυπτη πώληση «νόμιμων διεγερτικών» μέσω διαδικτύου, φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαθεσιμότητά τους για διακινητές και καταναλωτές. Το 2013, το σύστημα παρακολούθησης του EMCDDA εντόπισε 651 δικτυακούς τόπους πώλησης «νόμιμων διεγερτικών» σε ευρωπαίους καταναλωτές.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.