Η αξία των ναρκωτικών

Ο υπολογισμός της αξίας των ναρκωτικών στο επίπεδο της προσφοράς (supply side approach) γίνεται κυρίως με στοιχεία που προκύπτουν από :

  • Δορυφορικές λήψεις της παραγωγής κόκας και παπαρούνας.
  • Υπολογισμό της χρονικής συχνότητας των καλλιεργειών
  • Υπολογισμό του μέσου όρο περιεκτικότητας ναρκωτικού που περιέχεται σε φυτά κόκας και παπαρούνας.
  • Την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων εκρίζωσης.
  • Την ποιότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται.
  • Τα προσόντα και οι δεξιότητες των εξειδικευμένων χημικών που προσλαμβάνονται για την επεξεργασία των φυτών και τη μετατροπή τους σε κοκαΐνη και ηρωίνη.
  • Την ποσότητα των κατασχεμένων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ποσότητες έχουν διοχετευθεί σε διαφορετικές αγορές.

Οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν, όμως, κυρίως την κοκαΐνη. Ο υπολογισμός της προσφοράς για την κάνναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά είναι περισσότερο δύσκολος.

Ο υπολογισμός της αξίας της ζήτησης (demand side approach) προκύπτει από τις έρευνες νοικοκυριών, έρευνες σε νοσοκομεία και σε φυλακές, ενώ λαμβάνει υπόψη την γκρίζα διάσταση των αναφερομένων περιστατικών (υπο-αναφορές) που είναι σημαντική. Προκύπτει επίσης (σε ό,τι αφορά τάξεις μεγέθους και όχι απόλυτους αριθμούς) από τον υπολογισμό της λιανικής αγοράς. Για παράδειγμα, αναφορικά με τη λιανική αγορά, ο Ο.Η.Ε. εκτιμά (UNODC), ότι το 2003 το παγκόσμιο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών ήταν 320 δις δολλάρια, δηλαδή 0,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην Αμερική, η λιανική αγορά ναρκωτικών καταλαμβάνει περίπου το 47% της παγκόσμιας αγοράς ναρκωτικών, με τζίρο 151 δις $. Η μεγαλύτερη λιανική αγορά σε αξία δολαρίων ήταν η Β. Αμερική (44% περίπου του παγκόσμιου συνόλου) και η Ευρώπη (33%), ενώ η Ν. Αμερική, η Κεντρική και η Καραϊβική ήταν περίπου το 3% του παγκόσμιου συνόλου.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.