Διανομή κερδών χονδρικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (Briones, A., Cumsille, F., Henao, A., Pardo, B., (eds.), 2013), η κατανομή κερδών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με το εμπόριο κοκαΐνης διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ.
1% : Παραγωγοί των Άνδεων
9% : Μεταφορείς
20-25% : Χονδρέμποροι
65% : Πωλητές λιανικής στις χώρες κατανάλωσης

 Η μεταφορά-διακίνηση της κοκαΐνης από τις χώρες παραγωγής στις χώρες διαμετακόμισης (Μεξικό, Αφρική) αποφέρει το 9% των εσόδων από το εμπόριο.

Τα κέρδη χονδρικής διαιρούνται μεταξύ διεθνών χονδρεμπόρων (που μεταφέρουν λαθραία το προϊόν από τις χώρες διαμετακόμισης στις χώρες κατανάλωσης) και εθνικών χονδρεμπόρων (που διαιρούν την αγορασμένη κοκαΐνη σε μικρότερες μερίδες πακέτα). Τα πακέτα πωλούνται στους εμπόρους λιανικής και χωρίζονται περαιτέρω, ώστε να πωληθούν στον τελικό καταναλωτή. Οι χονδρέμποροι (αν και με χαμηλότερα ποσοστά στις ΗΠΑ) λαμβάνουν 20-25% του συνόλου των εσόδων .

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.