Η Χονδρική αγορά κοκαΐνης. Ανατιμήσεις από την παραγωγή έως τη μεταφορά στις περιοχές κατανάλωσης

Ένα παράδειγμα μπορεί να αντληθεί από την καλλιέργεια κόκας και την παραγωγή κοκαΐνης και είναι ενδεικτικό αφενός του τζίρου των χρημάτων που διακινούνται στον τομέα αυτόν και αφετέρου της θέσης που έχουν στη συνολική οικονομία των ναρκωτικών οι διάφοροι «παίκτες». Το παράδειγμα αφορά πάλι τηνκοκαΐνη. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία του 2013 (Briones, A., Cumsille, F., Henao, A., Pardo, B., (eds.), 2013):

  1. 450-600 κιλά φύλλων κόκας χρειάζονται για να παραχθούν 1 κιλό υδροχλωρικής πάστας κοκαΐνης.
  2. Εφόσον ο Κολομβιανός αγρότης αμείβεται με 1,3$ ανά κιλό φύλλων κόκας, υπολογίζεται ότι στην Κολομβιανή ζούγκλα το κόστος ενός κιλού πάστας κοκαΐνης είναι 585-780$. Η μεταπώληση αυτού του κιλού όμως, όπώς και η περαιτέρω διάθεση τμημάτων αυτής της ποσότητας, ακολουθεί μια διαδικασία ανατιμήσεων που φθάνει σε αστρονομικά ύψη την τιμή.
  3. Στην ίδια Κολομβιανή Ζούγκλα, 1 κιλό κόκας πωλείται περίπου 2.700$. Στις εισόδους της χώρας, η τιμή φθάνει μεταξύ 5.500 και 7.000$.
  4. Από τη στιγμή που φθάνει στην Κεντρική Αμερική, το ίδιο κιλό φθάνει περίπου τα 10.000$.
  5. Στα βόρεια σύνορα του Μεξικού, η τιμή μπορεί να ανέλθει σε 15.000$.
  6. Στις ΗΠΑ, αφού έχει ήδη περάσει τα σύνορα, αυτό το κιλό έχει μια τιμή χονδρικής περίπου 27.000$ ή παραπάνω.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.