Γεωμετρίες του εγκλήματος

Ο ριζοσπαστικός ρεαλισμός προσεγγίζει το έγκλημα ως ένα κοινωνικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα, απορρίπτει κάθε βιολογική και ανθρωπομετρική προσέγγιση και, με άξονα τις μεταβολές της εγκληματικότητας, υποστηρίζει ότι κάθε μεταβολή της εγκληματικότητας προέρχεται και αντανακλά μεταβολές στη σχέση μεταξύ των βασικών αιτιακών κοινωνικών παραγόντων του εγκλήματος που είναι το κράτος, ο δράστης, το θύμα,η κοινωνία και τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής θα πρέπει να έχουν πολυπραγοντικό χαρακτήρα,να παρεμβαίνουν σε όλους τους αιτιακούς παράγοντες και να προτάσσουν την κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος.

Η άλλη προσέγγιση του δεξιού ρεαλισμού (right realism), προσεγγίζει το έγκλημα μέσα από την παραδοχή ότι η κοινωνία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και ότι το έγκλημα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Στο πλαίσιο αυτό δίνει προβάδισμα σε μία περισσότερο τεχνική αντιμετώπισή του που αφορά το έγκλημα κυρίως της καθημερινότητας ή του δρόμου. Θεωρεί άλλωστε ότι, τα εγκλήματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους, διαπράττονται μέσα στη ροή της συνηθισμένης καθημερινότητάς τους. Υποστηρίζει ότι το έγκλημα είναι αποτέλεσμα μιας τριγωνικής σχέσης (τρίγωνο του εγκλήματος) σε συνδυασμό με μια κατάλληλη ευκαιρία: η ύπαρξη ενός ευπαθούς στόχου και ενός διαθέσιμου δράστη καθώς και η απουσία ενός ικανού φύλακα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μιας κατάλληλης ευκαιρίας. Όταν συντρέχουν αυτά, τότε διαπράττεται έγκλημα. Η τάση αυτή δίνει το προβάδισμα στην ασφάλεια και πρωτεύοντα ρόλο στην παρουσία της αστυνομίας.

Ο φόβος του εγκλήματος αφορά ένα συλλογικό συναίσθημα φόβου απέναντι στην εγκληματικότητα του δρόμου και ένα αίσθημα ανασφάλειας το οποίο προκύπτει από μια πραγματική βάση προβλημάτων σε μία περιοχή, αλλά διαχέεται ως συναίσθημα (και εδώ ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καταλυτικός) σε βαθμό τέτοιο, ώστε να αποτελεί χαρακτηριστικό μεγάλης μερίδας πληθυσμού, ανεξαρτήτως εάν κινδυνεύει πραγματικά ή όχι.

gewmetries egglimatos 1

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ- ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ.

gewmetries egglimatos 2

ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ . ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ –ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

gewmetries egglimatos 3

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

gewmetries egglimatos 4

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (1925).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.