Το Έγκλημα της Διακίνησης

Το έγκλημα της διακίνησης και οι περιβάλλουσες ιδιαίτερες και διακεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4139/2013 στο έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνονται :

Εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση : Προϋποθέτουν τη διέλευση των συνόρων της χώρας. Πρωτογενής κτήση ναρκωτικών.

Νομολογία: Πρέπει να έχει εισέλθει ο δράστης στη χώρα και να έχει απομακρυνθεί από το χώρο ελέγχου (ή να έχει περάσει από χώρο μη ελέγχου), να έχει στην κατοχή του ναρκωτικά. Διαμετακόμιση δια αέρος τελείται ακόμα και εάν το αεροπλάνο δεν έχει προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Πώληση – αγορά- κατοχή
Πώληση : Μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή και παράδοση των ναρκωτικών. Κατοχή: Φυσική εξουσίαση των ουσιών από το δράστη.

Νομολογία: Για την αγοραπωλησία και κατοχή δεν απαιτείται ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας (βάρους), του χρόνου των επιμέρους πράξεων, του επιμέρους τιμήματος από κάθε επιμέρους πράξη, της ταυτότητας των πωλητών ή αγοραστών. Για να στοιχειοθετηθεί η κατοχή, δεν είναι αναγκαία η αναφορά του κινήτρου του δράστη.

Κατοχή : Ακόμα και προσωρινά, ακόμα και εάν τα έχει εναποθέσει αλλού σε οικείο του μέρος ή σε μέρος γνωστό από αυτόν για να τα χρησιμοποιήσει μεταβιβάσει κλπ., ακόμα και μέσω τρίτου.

Προσφορά: Περιλαμβάνεται η χαριστική διακίνηση και παράδοση σε συγκεκριμένα πρόσωπα με πρωτοβουλία του δράστη.

Διάθεση: Διακίνηση ναρκωτικής ουσίας σε άλλον (δανεισμός, κέρασμα, βερεσέ ή χωρίς αντάλλαγμα για κάποιο χρόνο). Αναγκαία η αποξένωση της ουσίας από τη φυσική εξουσία του δράστη.

Διανομή: Διακίνηση και παράδοση σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Το τίμημα μπορεί να μην εισπράττεται από το δράστη αλλά από τρίτον.

Αποστολή / Παράδοση: Ναρκωτικών ουσιών σε τρίτον με οποιονδήποτε τρόπο και συνθήκες (π.χ. με τη μορφή δεμάτων).

Αποθήκευση: Φύλαξη και συνήθως έμμεση κατοχή και, επίσης, πρόσθετες ενέργειες εξασφάλισης της κατοχής, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης προσβασιμότητας από τον κατηγορούμενο.

Παρακατάθεση: Παράδοση, παραλαβή και φύλαξη προς επιστροφή όταν ζητηθεί το εμπόρευμα – ναρκωτικά.

Παρασκευή: Παρασκευή ειδών του μονοπωλίου ναρκωτικών, εισαγωγή, προμήθεια, παρασκευή, πώληση, διάθεση κλπ. προδρόμων ουσιών ή όργανα και σκεύη που γνωρίζει ο δράστης ότι χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ναρκωτικών, πρώτες ύλες.

Μεταφορά: Μετακίνηση των ουσιών (ανεξαρτήτως ποσότητας) μέσα στο ελληνικό έδαφος από τον έναν τόπο σε άλλον, αυτοπροσώπώς ή μέσω τρίτου και με οποιονδήποτε τρόπο (και με πλοίο που πλέει σε διεθνή ή ύδατα άλλης χώρας). Δεν στοιχειοθετείται η μεταφορά εάν πρόκειται για ατομική χρήση.

Νόθευση και πώληση νοθευμένων ειδών του μονοπωλίου ναρκωτικών.

Καλλιέργεια ή συγκομιδή (προετοιμασία εδάφους, σπορά, φροντίδα, παρακολούθηση ανάπτυξης, επίβλεψη, έλεγχος καλλιέργειας, οδηγίες περιποίησης, σκάλισμα, μετεμφύτευση) κάνναβης, μύκωνος της υπνοφώρου, φυτό γένους ερυθρόξυλο, καθε φυτό που παράγονται από αυτό ναρκωτικές ουσίες.

Χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης.

Διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση.

Χρηματοδότηση, οργάνωση ή διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης.

Πλαστογράφηση ιατρικών συνταγών.

Αποστολή και παραλαβή δεμάτων.

Μεσολάβηση σε κάποια από αυτές τις πράξεις.

2. Ιδιαίτερες και διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης

Στο άρθρο 21 (ιδιαίτερες περιπτώσεις διακίνησης), ρυθμίζεται η ποινική αντιμετώπιση των μικροδιακινητών και προβλέπεται ότι τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια όποιος:

1. Για να καλύψει τις δικές του ανάγκες, διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών.
2. Διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος (ο οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα εάν είναι εξαρτημένος ή όχι) στους οικείους του (βλ. αρθ 12 ΠΚ για τον ορισμό) για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.
[Εάν είναι εξαρτημένος επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος (άρθρο 30, παρ. 4 γ)]
3. Από την ποσότητα που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες (άρα πρόκειται για χρήστη εξαρτημένο ή μη), διαθέτει χωρίς κέρδος σε τρίτον για τη δική του χρήση αποκλειστική χρήση

[Εάν είναι εξαρτημένος επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος (άρθρο 30, παρ. 4 γ)]

Στο άρθρο 22 (διακεκριμένες περιπτώσεις), προβλέπεται ότι ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000-500.000, επιβάλλεται για τα εγκλήματα των άρθρων 20 και 21 που τελούνται:

α) Από υπαλλήλους που ασχολούνται λόγω θέσης με ναρκωτικά.
β) Άλλους για να διευκολύνουν ή να αποκρύψουν τη διάπραξη άλλων κακουργημάτων.
Με την ίδια ποινή τιμωρούνται:
α) Αυτοί που διακινούν ναρκωτικά σε στρατόπεδα σχολεία και γενικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
β) Όποιοι ενεργούν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.
γ) Όποιοι είναι υπότροποι.
δ) Όποιοι αναμειγνύουν με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα ποτά κλπ., βρώσιμα και πόσιμα είδη με σκοπό να τα διαθέσουν σε τρίτους.
ε) Όποιος εκδίδει ως γιατρός ιατρική συνταγή για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων εν γνώσει του σε άτομο για το οποίο δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη.
στ) Όποιος ασχολείται στον κλάδο φαρμάκων (έμπορος διευθυντής, φαρμακοποιός, υπάλληλος φαρμακείου) και χορηγεί ναρκωτικά χωρίς νομότυπη συνταγή ή χωρίς προσήκουσα συνταγή.
[Εάν είναι ο δράστης εξαρτημένος επιβάλλεται πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη (άρθρο 30, παρ. 4 δ)]

Στο άρθρο 23 (ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις) προβλέπεται ότι:

  1. Ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000-600.000 ευρώ επιβάλλεται στο δράστη του εγκλήματος της διακίνησης (αρθ. 20) και διακεκριμένων περιπτώσεων (άρθρο 22):
    1. Επικίνδυνα ναρκωτικά: Όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά που μπορεί να προκαλέσουν και προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον ή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε πολλά άτομα.
    2. Σε βάρος ανηλίκου: Όταν ο δράστης είναι ενήλικος και τελεί τις πράξεις αυτές κατ΄ επάγγελμα με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή μεταχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων αυτών.
  2.  Ποινή ισόβια και με χρηματική ποινή 50.000-1.000.000 Ευρώ, επιβάλλεται στο δράστη του εγκλήματος της διακίνησης (αρθ. 20) και διακεκριμένων περιπτώσεων (άρθρο 22):.
    1. Ιδιαίτερη κερδοφορία κατ΄ επάγγελμα: Όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί τη διακίνηση ή διακινεί ναρκωτικές ουσίες με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ (ανά πράξη).
    2. Χρήση όπλων: Όταν χρησιμοποιεί όπλα για την τέλεση των πράξεων αυτών ή για τη διαφυγή του.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.