Όλα τα παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Βασικές Έννοιες: Κοινωνική Λειτουργία των Νόμων. Νομικό Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος, Αποκλίνουσα Συμπεριφορά, Υποπολιτισμοί – Στερεότυπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
ΚΕΘΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Ιστορία των νόμων για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα & Σύντομη ιστορία της ποινικής αντίδρασης στα ναρκωτικά στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Νόμος 3459/06

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Νόμος 4139/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
«ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ» Ψυχοδραστικών ουσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Το Έγκλημα της Διακίνησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Παγκοσμιοποίηση - Ναρκωτικά και παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Πολιτικές της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7Α
Η βλάβη ως υπερέχον πρόβλημα (1.Η έννοια της βλάβης & 2.Βλάβη και κοινωνική βλάβη.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
Χαρακτηριστικά της ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Γεωμετρίες του εγκλήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Οι φυλές του δρόμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10Α
Συνήγορος του πολίτη. Ιστορικό κέντρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10Β
Χάρτες Αθήνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
Παραγωγή ναρκωτικών και ανισότητες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
Η Χονδρική αγορά κοκαΐνης. Ανατιμήσεις από την παραγωγή έως τη μεταφορά στις περιοχές κατανάλωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13
Διανομή κερδών χονδρικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14
Η αξία των ναρκωτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15
Εμπλοκή με τα ναρκωτικά & Οι απόψεις των αστυνομικών που εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα (Α’ κύκλος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
Ναρκωτικά : Αγορά - έκταση - τάσεις στην Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17
Συνήθειες χρηστών: Η η επαφή και η σχέση με την ουσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18.
Ανοχή του κοινωνικού περίγυρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19
Οι Περιθωριοποιημένοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19Α
Μαθαίνοντας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20
Τυπικός κοινωνικός έλεγχος και αστυνομία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Β-1
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Ανθρώπινα διακαιώματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Β-2
Α. Ο.Η.Ε. και Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Β. Συμβούλιο της Ευρώπης, Ε.Σ.Δ.Α. ΕΔΑΔ
Γ. Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Γ
ΕΣΔΑ ΚΑΙ Χ.Θ.Δ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21Δ.
Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22
Κοινοτική αστυνόμευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23
Η αστυνόμευση ανάλογα με το πρόβλημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24
Η αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληροφορία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25
H αστυνόμευση των εγκληματολογικά βεβαρημένων μικρο-περιοχών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26
Αστυνόμευση για την «αποκατάσταση της ποιότητας ζωής» : Μηδενική ανοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27
Ο άτυπος «κώδικας των αστυνομικών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28
Ιδιαίτερη και άτυπη εκπαίδευση στην Ελληνική Αστυνομία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29
Προβλήματα κατά την αστυνόμευση των εξαρτημένων. Η άποψη των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30
Τα προβλήματα βάρδιας : Η άποψη των αστυνομικών που εκπαιδευτήκαν στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31
Αστυνομικοί : Συναισθήματα κατά την πρώτη επαφή με τους εξαρτημένους
Διαταραχή μετατραυματικού στρες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33
Απόψεις των αστυνομικών : Ιδιαιτερότητες των εξαρτημένων ως αστυνομευόμενου πληθυσμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34
Απόψεις των αστυνομικών σχετικά με τη συμβολή της αστυνομίας στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών με ήπια μέσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35
ΕΛ.ΑΣ. Ανθρώπινα δικαιώματα. Διαταγή 2005

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.