Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Ανθολόγιο" Ψυχοδραστικών Ουσιών

Στις επόμενες σελίδες αναφέρονται οι πιο γνωστές ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες ταξινονομούνται ανάλογα κυρίως με τη φυτική τους προέλευση. Περιγράφονται συνοπτικά οι ιδιότητές τους και η επίδρασή τους. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησης βασικής βιβλιογραφίας (Λιάππας, 2003). Επιμέλεια παραρτήματος Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη.