Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα νέα ναρκωτικά (επιλογή)

Σύμφωνα με την Ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα ναρκωτικά του 2014 (www.emcdda.europa.eu), τέσσερις νέες δραστικές ουσίες αξιολογήθηκαν στην Ευρώπη σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχουν οι χρήστες τους.

- Η 25I-NBOMe είναι υποκατεστημένη φαιναιθυλαμίνη και αποτελεί υψηλής δραστικότητας πλήρη αγωνιστή του υποδοχέα σεροτονίνης 5-HT2A, με παραισθησιογόνο δράση. Διατίθεται στην αγορά ναρκωτικών της Ε.Ε. τουλάχιστον από τον Μάιο του 2012. Σοβαρή τοξικότητα συνδεόμενη με τη χρήση της, αναφέρθηκε από τέσσερα κράτη μέλη, καθώς και ένα θανατηφόρο περιστατικό στο οποίο ανιχνεύθηκε η ουσία.

-Το AH-7921 είναι συνθετικό οπιοειδές και διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2012. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατάσχεται σε μικροποσότητες σε μορφή σκόνης. Το οπιοειδές αυτό ανιχνεύθηκε σε έξι μη θανατηφόρα περιστατικά τοξίκωσης και σε δεκαπέντε θανατηφόρα περιστατικά σε Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία.

-Η MDPV είναι συνθετικό παράγωγο καθινόνης, χημικά συγγενές με την πυροβαλερόνη. Κυκλοφορεί στις αγορές ναρκωτικών της Ε.Ε., τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2008, και έχει ανιχνευθεί σε έως και 107 μη θανατηφόρα περιστατικά τοξίκωσης καθώς και σε 99 θανατηφόρα περιστατικά, ιδίως στη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι πωλείται ως «νόμιμη» ή συνθετική μορφή κοκαΐνης, ενώ έχει ανιχνευθεί και σε δισκία που μοιάζουν με δισκία Έκστασης.

-Η μεθοξεταμίνη είναι αρυλ-κυκλοεξαμίνη χημικά συγγενής με την κεταμίνη και διατίθεται στις αγορές ναρκωτικών της Ε.Ε. τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2010. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες βάρους πολλών κιλών της ουσίας σε μορφή σκόνης.