Ναρκωτικά σχεδιαστών (designers drugs)

Πρόκειται για ουσίες που είναι παράγωγα άλλων ναρκωτικών, γενετικά τροποποιημένες (τροποποιείται η μοριακή δομή) για να παράγουν ισχυρότερα ή παρόμοια αποτελέσματα, αλλά με αυτό τον τρόπο κάποτε διαφεύγουν από τους ελέγχους και διώξεις. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται από χημική διαφοροποίηση ήδη υπαρχόντων ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Τα συχνότερα ναρκωτικά σχεδιαστών είναι τα παράγωγα της αμφεταμίνης που κυκλοφορούν στην αγορά ως «έκσταση» (XTC) και ICE. Κάτω από το γενικό αυτό όρο όμως, κυκλοφορούν και άλλα συνθετικά ναρκωτικά, παράγωγα αμφεταμινών, φαινκυκλιδίνης (PCP) και παραισθησιογόνων (PMMA, 4-MTA, MBDB, GHB, Κεταμίνη).

Σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, τα συνθετικά ναρκωτικά σε μερικές χώρες της Ε.Ε. τείνουν να γίνουν η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία, μετά την Κάνναβη ειδικά στους νέους (ΕΚΠΝΤ, 2002).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.