Συνθετικά Ναρκωτικά

Ο όρος συνθετικά ναρκωτικά αναφέρεται σε συγκεκριμένες ψυχοδραστικές ουσίες που παρασκευάζονται με χημική διεργασία και των οποίων τα βασικά ψυχοδραστικά συστατικά δεν λαμβάνονται από φυτικές ουσίες/ύλη.

Ο όρος συνθετικό ναρκωτικό ταυτίζεται κυρίως με εκείνα τα ναρκωτικά που ορίζονται ως ναρκωτικά χορού ή ψυχαγωγίας, αρχής γενομένης από το έκσταση (MDMA). Τα συνθετικά ναρκωτικά είναι παράγωγα των αμφεταμινών, που είναι και αυτές συνθετικό ναρκωτικό. Υπάρχουν συνθετικά ναρκωτικά που έχουν μακρά παράδοση παράνομης χρήσης και περιλαμβάνουν τις αμφεταμίνες και το LSD. Το έκσταση όμως και τα άλλα ναρκωτικά που εντάσσονται σε αυτά που ονομάζουμε ψυχαγωγικές ψυχοδραστικές ουσίες, είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής. Τα συνθετικά ναρκωτικά φαίνεται ότι είναι δυνατόν να παρασκευάζονται με μεγάλη ευκολία.

Ορισμένα συνθετικά ναρκωτικά έχουν παραισθησιογόνες επιδράσεις και λειτουργούν είτε ως διεγερτικά είτε ως κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Εκτός από τα αμιγώς συνθετικά ναρκωτικά υπάρχουν και τα συνθετικά οπιούχα που παρασκευάζονται με βάση το όπιο, όπώς η μεθαδόνη και η πεθιδίνη (MPPP MPTP).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.