Ημισυνθετικά: LSD

Το LSD είναι ένα από τα πιο ισχυρά ψυχότροπα παραισθησιογόνα που έχει ευρεία διάδοση. Είναι ημισυνθετική αλκαλοειδής ουσία. Παρασκευάζεται από το λυσεργικό οξύ, το οποίο βρίσκεται στο εργότιο, ένα μύκητα ο οποίος αναπτύσσεται στο κριθάρι της σίκαλης και σε άλλα σιτηρά. Πρωτο-παρασκευάστηκε το 1938 από το χημικό Albert Hoffman, στα εργαστήρια της Sandoz και οι πρώτες μελέτες για τις ψυχομορφικές ιδιότητές του δημοσιεύτηκαν από τον ίδιο το 1943. Η χρήση του διαδόθηκε ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’60 και απέκτησε και συμβολικές διαστάσεις ρήξης με την κατεστημένη τάξη πραγμάτων, εξαιτίας της σύνδεσής του με το κίνημα των χίπις και εξαιτίας των επιδράσεων που έχει, και ειδικότερα της ικανότητάς του να προκαλεί ψυχεδελικού τύπου βιώματα (ψευδαισθήσεις -βλ. επομ.). Παράγεται σε κρυσταλλική μορφή σε παράνομα εργαστήρια , κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι κρύσταλλοι μετατρέπονται σε υγρή μορφή ή σε σκόνη προκειμένου να διανεμηθούν. Είναι άοσμο, άχρωμο και έχει ελαφρά πικρή γεύση. Είναι γνωστό ως «acid» (οξύ) και έχει επίσης πολλές άλλες ονομασίες.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.