Φυτό : Κατ (Αραβικό Τσάϊ ή τσάϊ Αβυσσηνίας)

Πρόκειται για φυτό με την επιστημονική ονομασία Catha Edulis που ευδοκιμεί στην ανατολική Αφρική και στην Αραβική Χερσόνησο και τα φύλλα του έχουν ψυχότροπες ιδιότητες. Τα δραστικά συστατικά του είναι η καθιννόνη και η καθίνη που είναι λιγότερο δραστική από την πρώτη. Επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα νευρικό σύστημα και είναι διεγερτικό.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.