Κοκαΐνη «βάση/κρακ»

Είναι όρος της αγοράς για την κατάλληλα επεξεργασμένη κοκαΐνη που καπνίζεται ή εισπνέονται οι ατμοί της. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει με προσθήκη ζεστού νερού και αμμωνίας ή διττανθρωκικού νατρίου ή με θέρμανση πολτού κοκαΐνης και διττανθρακικού νατρίου. Στην πρώτη περίπτωση, οι διαλύτες που περιέχει το μείγμα αποβάλλονται από το τελικό προϊόν, ενώ στη δεύτερη παραμένουν.

Η κοκαΐνη και η βάση κρακ είναι αναγνωρίσιμες από τη φυσική τους μορφή και την καθαρότητα, αλλά συχνά αυτή η αναγνώριση είναι αρκετά δύσκολη.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.