Κοκαΐνη

Η ποικιλία του φυτού από την οποία προέρχεται η κοκαΐνη, ονομάζεται ερυθρόξυλος ή κόκα και είναι θαμνώδες φυτό. Από τα φυτά της κόκας, και συγκεκριμένα από τα φύλλα της κόκας και μετά από επεξεργασία, παράγεται ένας πολτός, η υδροχλωρική πάστα κοκαΐνης (βλ. και επομ.).

Η κοκαΐνη είναι διεγερτική φαρμακευτική ουσία, μία ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. Η κοκαΐνη απορροφάται από όλους τους βλεννογόνους του σώματος (στόμα, μύτη, έντερο, κόλπος). Από την επεξεργασία των φύλλων της κόκας παρασκευάζεται η υδροχλωρική κοκαΐνη, που πωλείται στη λιανική υπό διάφορες ονομασίες όπώς coke, snow, Charlie σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης που είναι άοσμη, λευκή και συνήθως εισπνέεται από τη μύτη ή διαλύεται σε νερό (σπανιότερα λαμβάνεται και ενδφλέβια). Η υδροχλωρική κοκαΐνη μπορεί να αναμιχθεί με ηρωίνη, (Speedball), ένας συνδυασμός αρκετά επικίνδυνος, που ευθύνεται για πολλούς θανάτους μεταξύ των χρηστών κοκαΐνης.

kikaini

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.