Ήμερη Κάνναβης (κλωστική Cannabis Sativa L)

Στις ναρκωτικές ουσίες δεν περιλαμβάνεται η Canabis Sativa L περιεκτικότητας τετραϋδροκανναβινόλης (THC) έως 0,2%. Τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια φυτών – ποικιλιών κάνναβης του είδους Sativa L, δεν περιλαμβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες, επειδήτα φυτά αυτά περιέχουν απειροελάχιστη τετραϋδροκανναβινόλη που τη δίνουν κατά την πλήρη ωρίμανσή τους, όπώς έχει δεχθεί και η νομολογία.

fullo kannavisΗ ήμερη κάνναβις, ενώ έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιούνταν ευρέως στην παραγωγή, έπεσε περίπου σε αχρησία εξαιτίας διαφόρων παραγόντων και μεταξύ άλλων εξαιτίας της επικράτησης βαμβακερών υφασμάτων, συνθετικών ινών κλπ. Η καλλιέργεια της κάνναβης άρχισε να εγκαταλείπεται διεθνώς. Από 10,9 εκατ. στρέμματα, μέση ετήσια έκταση παγκοσμίως την πενταετία 1948 - 1952, υποχώρησε στα 1,5 εκατ. στρέμματα την πενταετία 1987 – 1991. Από τη δεκαετία του 90 αναβίωσε το ενδιαφέρον για την κλωστική κάνναβη. Ως αιτίες γι αυτό αναφέρονται η δημιουργία νέων πολύ παραγωγικών ποικιλιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε ρητίνες ( THC) και η νέα τεχνολογία επεξεργασίας ίνας με χαμηλότερο κόστος. Σήμερα, η Eυρωπαϊκή 'Ενωση άρχισε να επιδοτεί την καλλιέργειά της. Η ίνα του φυτού είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και δεν σαπίζει όταν έρχεται σε επαφή με το νερό και αντιστέκεται και στην προσβολή από μικροοργανισμούς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.