Συνθετικά κανναβοειδή

Η εμφάνιση συνθετικών κανναβινοειδών, χημικών ουσιών που μιμούνται τη δράση της κάνναβης, προσδίδει μια νέα διάσταση στην αγορά κάνναβης. Τα συνθετικά κανναβινοειδή σε μορφή σκόνης φαίνεται ότι παρασκευάζονται ως επί το πλείστον στην Κίνα και στη συνέχεια μεταφέρονται χύδην, μέσα από τα καθιερωμένα νόμιμα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Αφού εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ουσίες αυτές συνήθως αναμειγνύονται με βότανα ή ψεκάζονται σε αυτά και συσκευάζονται ως «νόμιμα διεγερτικά», τα οποία πωλούνται είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω άλλων δικτύων λιανικής. Το πρώτο εξάμηνο του 2013, αναφέρθηκαν σε 18 χώρες πάνω από 1.800 κατασχέσεις συνθετικών κανναβινοειδών. Οι μεγαλύτερες κατασχέσεις αναφέρθηκαν από την Ισπανία (20 κιλά) και τη Φινλανδία (7 κιλά) (EMCDDA 2014, Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά www.ektepn.gr.Documents/PDF/Filladio.pdf).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.