Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιες είναι οι ναρκωτικές (ψυχότροπες / ψυχοδραστικές) ουσίες

Οι ναρκωτικές ουσίες περιέχονται σε έναν κατάλογο που δημοσιεύεται στο Ν.3459/2006 και το είδος και ο αριθμός τους τροποποιείται κατά καιρούς με άλλες υπουργικές αποφάσεις. Πρόκειται για 287 ουσίες. Η απαρίθμηση από το νόμο είναι ενδεικτική.