Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω Ερωτήσεις :

E-mail(*)
Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φύλο
Invalid Input

Ηλικία
Πληκτρολογήστε την Ηλικία σας με αριθμό

Μορφωτικό επίπεδο

Invalid Input

Επάγγελμα
Invalid Input

Τομέας εργασίας

Invalid Input

Θεωρείτε ότι είναι κατανοητή η γλώσσα γραφής;
Invalid Input

Ποιος είναι ο κύριος λόγος, για τον οποίο επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας;

Invalid Input

Invalid Input

Με βάση την προηγούμενη απάντηση, πόσο, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ικανοποίησε ;
Invalid Input

Πώς θα αξιολογούσατε :

Α. Εκπαιδευτικό Υλικό

Πιστεύετε ότι στον παρόν ιστότοπο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αστυνόμευση εξαρτημένων;
Invalid Input

Μπορούν οι παρεχόμενες πληροφορίες να βοηθήσουν στην ήπια αστυνόμευση των εξαρτημένων;
Invalid Input

Είναι εφαρμόσιμες στην πράξη οι παρεχόμενες πληροφορίες του ιστοτόπου σε σχέση με την αστυνόμευση εξαρτημένων;
Invalid Input

Β. Ιστοσελίδα

Είναι εύχρηστη η Ιστοσελίδα;
Invalid Input

Είναι εύχρηστες οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις (e-pub flashbook και e-pub pdf);
Invalid Input

Ευκολία στην πλοήγηση
Invalid Input

Επικαιροποίηση του περιεχομένου
Invalid Input

Ποιότητα του περιεχομένου
Invalid Input

Ακρίβεια στις πληροφορίες
Invalid Input

Αισθητικό αποτέλεσμα
Invalid Input

Αξιολογείστε συνολικά την ιστοσελίδα μας.

Invalid Input

Σχόλια - Παρατηρήσεις για τον παρόντα Ιστότοπο και το υλικό που αυτός περιλαμβάνει
Invalid Input

  

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.