Επιπτώσεις στη στάση των χρηστών απέναντι στα ναρκωτικά

Επίσης, η εντατική αστυνόμευση και οι συλλήψεις δεν συμβάλλουν, όπώς αναμένεται σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, στη μεταβολή των στάσεων των ίδιων των χρηστών απέναντι στις ουσίες και τον τρόπο ζωής που συνδέεται με αυτές, καθώς:
- Πολλοί διακινητές είναι χρήστες και πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να χρηματοδοτούν την ανάγκη τους πουλώντας ναρκωτικά παρά κλέβοντας.
- Οι ίδιοι οι χρήστες συχνά δεν κατανοούν ή δεν συμμερίζονται την άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα οφέλη για τους ίδιους, εκτός από την ίδια την αποχή, όπώς το ότι κάποιος στέκεται στα πόδια του ή ότι η ένταξη σε πρόγραμμα μπορεί να μειώσει την εμπλοκή τους με το ποινικό σύστημα.
- Διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες της ομάδας στόχου. Για παράδειγμα, πολλοί είναι αγράμματοι ή δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορία διαδικτύου.
- Τέλος, δεν οδηγούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες σε ένταξη σε πρόγραμμα με την εντατική αστυνόμευση. Αυτού του τύπου η αστυνόμευση μπορεί να οδηγεί κάποιους χρήστες σε πρόγραμμα, αλλά δεν έχει την ίδια επίδραση
σε περιθωριοποιημένους και μειονοτικούς πληθυσμούς, όπώς για παράδειγμα είναι οι πληθυσμοί των ρομά, των μεταναστών κ.α., γεγονός που συχνά οφείλεται και σε πολιτισμικούς παράγοντες.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.