Επιπτώσεις στην αγορά ναρκωτικών

- Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι η αύξηση των συλλήψεων οδηγεί σε τοπικές μετατοπίσεις και σε μεταβολές ως προς τον τρόπο που αναπτύσσεται το σύστημα διανομής (dealing). Εάν πρόκειται για ναρκωτικά που είναι διαδεδομένα και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, οι ενδιαφερόμενοι που μένουν έξω απευθύνονται σε άλλον dealer, συχνά άγνωστο και στην αστυνομία. Εάν πρόκειται
για ελεγχόμενη αγορά, αυξάνονται ενδεχομένως οι τιμές με περαιτέρω συνέπειες. Αυτές οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε περαιτέρω αποκλίνουσες συμπεριφορές.
- Η έλλειψη επί μακρόν ηρωίνης, ευνοεί την αύξηση της χρήσης άλλων, απόλυτα επισφαλών ναρκωτικών, την αύξηση των παράνομων συνταγογραφήσεων ή την χρήση αμφεταμινών ή άλλων διεγερτικών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες όπώς σε ζητήματα ψυχικής υγείας, ψυχώσεων, απώλεια αναστολών κλπ.
- Η έλλειψη ναρκωτικών που προκαλείται στην πιάτσα του δρόμου εξαιτίας της εντατικής αστυνόμευσης, οδηγεί σε αύξηση της τιμής των ναρκωτικών και αύξηση της περιβάλλουσας τα ναρκωτικά εγκληματικότητας.
- Με την καταστολή μένουν και επιβιώνουν έξω οι πιο δυνατοί και εξοικειωμένοι με τη βία και αποσύρονται από την κυκλοφορία οι περισσότερο ευάλωτοι. Άρα ευνοείται μια μεταπήδηση σε πιο σκληρή εγκληματικότητα.
- Η καταστολή αφήνει έκθετα (συνήθως δεν υπάρχει πρόβλεψη συνδρομής) τα μέλη της οικογένειας που μένουν πίσω και που ήταν προατατευόμενα του συλληφθέντα. Επομένως, επιδρά και στη ζωή της οικογένειας γενικότερα.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.