Μείωση της προσφοράς

Η μείωση της προσφοράς διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: α) η προσφορά ως δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος σε μεγάλο και μεσαίο επιπέδο και β) η προσφορά ως δραστηριότητα της λιανικής αγοράς ναρκωτικών. Και στις δύο περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι η καταστολή είναι η κατάλληλη μέθοδος για τη μείωση της προσφοράς.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.