Μείωση της βλάβης και μείωση της ζήτησης: Καλές πρακτικές

1. Όπώς υποστηρίζεται (ό.π.), η πολιτική της μείωσης της βλάβης μπορεί να μειώσει κάποιες βλάβες αλλά και να επιτείνει άλλες. Για παράδειγμα, ο φόβος της σύλληψης και καταδίκης για μικροαδικήματα χρήσης και κατοχής, αποτρέπει συχνά τους χρήστες από το να καλούν σε βοήθεια σε περιπτώσεις overdose. Μία ορθή πολιτική για τη μείωση της βλάβης σε περιπτώσεις εμφάνισης συνδρόμου υπερδοσολογίας είναι:

i. Η εμπέδωση της πεποίθησης και η με κάθε τρόπο διασφάλιση στους χρήστες (π.χ. μέσω διαταγής του Αρχηγού της Αστυνομίας κλπ.) ότι η κλήση σε βοήθεια, δηλαδή η κλήση ασθενοφόρου, δεν έχει αυτοτελώς νομικές συνέπειες για τους χρήστες και κυρίως δεν συνεπάγεται αυτόματα και την παρουσία της αστυνομίας, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
ii. Ειδικότερα, τα ασθενοφόρα πρέπει να καλούν την αστυνομία μόνο όταν το πλήρωμά τους νοιώθει την ανάγκη προστασίας ή θεωρεί ότι απειλείται ή εάν η υπερδοσολογία αποβαίνει μοιραία (και επομένως μπορεί και να πρόκειται για φόνο) ή πρόκειται για αυτοκτονία.
iii. Μια μη κατάλληλη στάση της αστυνομίας, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το πώς οι χρήστες βλέπουν την αστυνομία, αλλά κυρίως να καλλιεργήσει μύθους σχετικά με τη συνεργασία αστυνομίας-ασθενοφόρων. Επομένως, είναι καλό η αστυνομία να προωθεί πολιτικές μέσω των οποίων να διαβεβαιώνει ότι δεν παρακολουθεί τις συχνότητες των ασθενοφόρων και ότι οι χρήστες μπορούν να καλούν άφοβα σε βοήθεια.
iv. Μια ενδεδειγμένη πολιτική αφορά επίσης την ανάπτυξη μιας εκστρατείας σχετικά με τα στοιχεία που παρέχουν τα ασθενοφόρα στην αστυνομία, τα οποία αφορούν και εστιάζονται στην έρευνα για τους προμηθευτές της αγοράς. Όπώς χαρακτηριστικά υποστηρίζεται «θα πρέπει να το πούμε στους χρήστες ότι δεν θέλουμε τους ίδιους, αλλά τους προμηθευτές».

2. Η αστυνομία πρέπει να έχει πάντοτε διαθέσιμο οξυγόνο και να γνωρίζουντα μέλη της τη χρήση του. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να φέρουν οι αστυνομικοί μαζί τους Oxygen/Naloxone (Narcan), ώστε να επεμβαίνουν ευθέως και αμέσως, εάν παραστεί ανάγκη σε περιστατικά υπερβολικής δόσης. Μία τέτοια προοπτική διαμορφώνει και μια άλλη σχέση με τους χρήστες. Αυτή η προοπτική, ωστόσο, συναντά αντιδράσεις. Επιπλέον, κάθε τέτοιο ενδεχόμενο προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών.

3. Η αστυνομία μπορεί να εμπλέκεται σε πολιτικές ενημέρωσης των χρηστών μέσα από συνεργασίες με φορείς και ομάδες παρέμβασης κατά των ναρκωτικών, να συμμετέχει στη διάδοση πληροφοριών για ασφαλή χρήση και να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες υγείας.

4. Η αστυνομία μπορεί να διαδίδει πληροφορίες μέσω των ΜΜΕ και μέσω των υπηρεσιών υγείας για την καθαρότητα των ναρκωτικών και τις επικίνδυνες παρτίδες και δόσεις.

5. Διαμόρφωση μηχανισμών που να μπορούν να εξασφαλίζουν τη χρήση της διακριτικής της ευχέρειας προς την κατεύθυνση της μείωσης της βλάβης (δεν υπάρχουν στην Ελλάδα).

6. Τα άτομα σε τοξίκωση έχουν ανάγκη μεγαλύτερης επίβλεψης/επιτήρησης.

7. Οι άνθρωποι υπό την επήρεια κατασταλτικών ναρκωτικών, έχουν ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης και χειρισμού από εκείνους που κάνουν χρήση διεγερτικών.
8. Οι αστυνομικοί είναι περισσότερο αποτελεσματικοί με τους χρήστες όταν:

α) Έχουν εμπειρία στην αστυνόμευση και στα ναρκωτικά.
β) Διαμορφώνουν καλύτερες σχέσεις με τους χρήστες.
γ) Έχουν προσωπική γνώση των τοπικών υπηρεσιών.
δ) Κατανοούν τους λόγους εμπλοκής με την προβληματική χρήση ουσιών.
ε) Δεν κατηγορούν τους χρήστες για τη συμπεριφορά τους.
στ) Έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες βοήθειας και απεξάρτησης.

9. Διάδοση πληροφορίας μέσω ΜΜΕ και υπηρεσιών Υγείας για την καθαρότητα των ναρκωτικών που κυκλοφορούν στην αγορά και ιδιαίτερα για τις παρτίδες ναρκωτικών που παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλή καθαρότητα.

10. Η αστυνομία μπορεί να ενθαρρύνει τους χρήστες να προσφύγουν σε υπηρεσίες υγείας και απεξάρτησης, εάν έχουν προβλήματα όντας χρήστες, και ταυτόχρονα να τους ενθαρρύνει να ενταχθούν σε προγράμματα απεξάρτησης.

11. Επειδή η αστυνομία είναι μαζί με τους χρήστες σε κρίσιμες στιγμές, μπορεί να αποτελέσει πεδίο αναφοράς για αυτούς. Σε αυτό θα πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο οι αστυνομικοί, όσο και οι χρήστες με κάθε τρόπο και να διαδίδεται η τάση αυτή ως δυνατότητα (κατά τη διάρκεια κάθε είδους επαφής με τους χρήστες ή την οικογένειά τους ή μέσω διανομής – παρεμπιπτόντως φυλλαδίων καρτών κλπ.).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.