Περιβάλλουσα την εξάρτηση εγκληματικότητα: Ποιοτικές και χωρικές παράμετροι

1. Η εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δεν ταυτίζεται με την πρώτη εμπλοκή με την εγκληματικότητα. Ανάμεσα στο διάστημα που κάποιος γίνεται εξαρτημένος χρήστης και την πρώτη σύλληψη ή δίκη, μεσολαβεί ένα διάστημα αφανούς εγκληματικότητας κατά το οποίο ο χρήστης ενώ είναι δράστης δεν γίνεται γνωστός, δεν καταγγέλλεται ή δεν καταγράφεται σε κάθε περίπτωση.

2. Εκτός από τα αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση και τη διακίνηση των ναρκωτικών, οι εξαρτημένοι προβληματικοί χρήστες κατηγορούνται για κλοπές (μικροκλοπές τσαντών και κινητών κλπ.), ληστείες, σωματικές βλάβες, πορνεία και άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες κατά βάση είναι αποτέλεσμα της χρήσης.

3. Ωστόσο, η εμπλοκή με την εγκληματικότητα φαίνεται να αποτελεί μάλλον μια μοιραία πορεία για τον χρήστη. Οι ίδιοι οι χρήστες αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να ακολουθήσει κάποιος μία διαφορετική πορεία, είναι μάλλον μηδαμινές. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από την κοινωνική διαστρωμάτωση. Έτσι ή θα εγκληματήσουν ως δράστες (βλ προηγ.) ή θα προσχωρήσουν στο χώρο της διακίνησης (βλ. επομ.) ή θα προχωρήσουν σε μία αυτοθυματοποίηση μέσω της διάθεσης του σώματός τους στην αγορά της πορνείας (βλ. επομ.).

4. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι γύρω από τους προβληματικούς χρήστες, εκτός από εκείνους που άμεσα τους εκμεταλλεύονται κερδίζοντας από την εξάρτησή τους, αναπτύσσεται και ένας μικρο-υπόκοσμος κλεπταποδόχων, ο οποίος ενδεχομένως «ζει» από αυτούς είτε επαγγελματικά είτε ευκαιριακά. Έτσι, οι χρήστες εκτός του ότι συμβάλουν οι ίδιοι ως δράστες στην εγκληματικότητα, ταυτόχρονα είναι πολλαπλά χρήσιμοι σε περιφερειακές ομάδες μικρο-εγκληματιών τους οποίους κυρίως τροφοδοτούν. Στο σημείο αυτό, μπορούμε επιπλέον να επιχειρήσουμε την εκτίμηση ότι αυτή η πορεία εξελίσσεται αντιστρόφως ανάλογα με την αυτοεκτίμησή τους. Επομένως, η εμπλοκή τους με το έγκλημα είναι μία εμπλοκή με έναν περιθωριακό μικρο-υπόκοσμο, εκείνον δηλαδή που δημιουργείται κατά κανόνα μέσα από κοινωνικές ανάγκες και αδιέξοδα.

5. Ταυτόχρονα όμως, ένα μέρος αυτής της εμπλοκής του χρήστη με κοινωνικά περιθωριοποιημένες, αν όχι παράνομες δραστηριότητες (πορνεία και μαστροπεία), δημιουργεί μία συγκρουσιακή σχέση με άλλα περιθωριοποιημένα κοινωνικά στρώματα όπώς είναι για παράδειγμα οι επαγγελματίες εκδιδόμενες γυναίκες. Οι χρήστες εισέρχονται στην αγορά της πορνείας ανεξέλεγκτα και ανοργάνωτα και όπώς φαίνεται αυτό δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού με τις επαγγελματίες εκδιδόμενες (ενδεχομένως και στις τιμές ή στους όρους της ίδιας της σεξουαλικής συνεύρεσης). Αυτές είναι μερικές από τις παράπλευρες (λανθάνουσες) συνέπειες της μετάπτωσης από το ένα κοινωνικό status στο άλλο (βλ. για όλα έρευνα Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Βιδάλη, 2008)).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.