Ανοικτές πιάτσες - Ομόνοια

Η δημιουργία μιας ανοικτής και «ελεύθερης αγοράς», όπώς είναι αυτή της Ομόνοιας, επιτεύχθηκε και διατηρείται με τη συμβολή πολλών παραμέτρων.

1. Η ιστορική λειτουργία της περιοχής

Η λειτουργία και η εξέλιξη της Ομόνοιας σε κέντρο διακίνησης και εμπορίου ναρκωτικών για τα πλέον εξαθλιωμένα κοινωνικά στρώματα, δεν είναι άσχετη με την ιστορική εξέλιξη και λειτουργία της περιοχής. Υπήρξε για πολλά χρόνια τόπος συγκέντρωσης εσωτερικών μεταναστών και λαϊκών στρωμάτων, αλλά και περιθωριοποιημένων ομάδων που είχαν σχέση με μικρο-παρανομίες μιας άλλης εποχής (μετά τον Πόλεμο), με την πορνεία και με τη λειτουργία της κεντρικής αγοράς της Αθήνας (Βαρβάκειος Αγορά). Αποτελούσε και αποτελεί την καρδιά της εμπορικής οικονομίας της Αθήνας. Οι μεταβολές συνθηκών (βλ. προηγ.) καθόρισαν και τις μεταβολές στη σύνθεση του πληθυσμού που κατοικεί και συχνάζει στην περιοχή. Η περιοχή όμως, με εξαίρεση το εμπόριο ναρκωτικών, έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά που είχε και πριν 50 χρόνια, έστω και εάν αποδιαρθρώθηκε ο βιομηχανικός-βιοτεχνικός τομέας με τον οποίο συνόρευε.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο χώρος

Η Ομόνοια συγκεντρώνει επίσης τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν α) την εύκολη πρόσβαση και αποχώρηση και β) τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας στην περιοχή ή φυσικού κοινωνικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η ασφάλεια των παράνομων συναλλαγών.

3. Η κοινωνική οργάνωση της αγοράς

Η αυτοπροστασία της αγοράς ναρκωτικών στην περιοχή της Ομόνοιας γίνεται μέσα από ένα δίκτυο σχέσεων, όπου ο κάθε διακινητής που έχει συμφέρον να προστατέψει τον εαυτό του ταυτόχρονα προστατεύει και τον παραπάνω από αυτόν.

Επίσης, υπάρχει ένα άτυπο σύστημα προστασίας γύρω από την πιάτσα του δρόμου που είτε θεμελιώνεται σε ατομικά συμφέροντα μικροεπαγγελματιών που με τη διατήρηση αυτής της προστασίας ανεβάζουν τα δικά τους έσοδα μέσω κατανάλωσης και πελατείας είτε βασίζεται στην έμμεση εμπλοκή τους καθώς προσλαμβάνουν ανθρώπους–τσιλιαδόρους προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία αυτή.

4. Η οικονομική οργάνωση της αγοράς

Βασικό χαρακτηριστικό της «ελεύθερης αγοράς» είναι η κίνηση και η μεταβολή. Στην πραγματικότητα, η ελεύθερη αγορά έχει α-τοπικό και α-χρονικό χαρακτήρα που δεν συνδέεται με πρόσωπα αλλά με λειτουργίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά της ελεύθερης αγοράς συναντώνται στη μικρο-κλίμακα της Ομόνοιας. Συγκεκριμένα:

α) Πρόκειται για παραμέτρους (α-τοπικός και α-χρονικός χαρακτήρας) που λειτουργούν ως «εργαλεία» ασφάλειας για τους διακινητές και εμπόρους και αποκαλύπτουν μία συνεχή μεταβολή των παρισταμένων εκεί προσώπων, καθώς και μία άτυπη και σχεδόν φυσική κατανομή και έλεγχο του χώρου που μεταβάλλεται στη διάρκεια του 24ώρου με ανάλογες συνέπειες για το κέρδος.

β) Χαρακτηριστικό της αγοράς ναρκωτικών στην περιοχή είναι ότι λειτουργεί κατ΄ αναλογία με ένα πολυκατάστημα. Επομένως, είναι δυνατή η ικανοποίηση κάθε αγοραστικής επιθυμίας στην ίδια ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία. Σε γενικές γραμμές, η περιοχή λειτουργεί με καταμερισμένες ζώνες (μικρο-περιοχές), ώρες ελέγχου και πώλησης καθώς και καταμερισμό εργασίας ανά είδος.

5. Η συμβολική και βιωματική αξία της Ομόνοιας

Η πιάτσα έχει όμως και μια άλλη λειτουργία. Αποτελεί τον κόσμο του χρήστη όπου εκεί ζει σε μία ιδιότυπη, απόλυτη ελευθερία. Σύμφωνα με τον Γασγαλίδη (2005) η πιάτσα είναι κατ΄αρχήν η κεντρική αγορά ναρκωτικών και φαρμάκων. Ειδικότερα, η περιγραφή του για την πιάτσα, που θα παρατεθεί στη συνέχεια, εξηγεί και το νόημα που προσλαμβάνει η πιάτσα για το χρήστη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης οικειοποιείται τον συγκεκριμένο χώρο. Επομένως, εξηγεί για όποιον δεν είναι γνώστης, καθώς και το λόγο της μη- αντίδρασης ή της άρνησης αντίδρασης των εξαρτημένων σε εντολές των αστυνομικών, στοιχείο που οι τελευταίοι αναφέρουν ως χαρακτηριστικό πρόβλημα καθώς συνδέουν την ιδιαιτερότητα των εξαρτημένων με άλλους πληθυσμούς καθώς και με το γεγονός ότι «είναι χαμένοι, δεν μπορείς να συνεννοηθείς» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30]. Μόνο εάν κατανοήσει κάποιος τι σημαίνει η πιάτσα για το χρήστη, μπορεί να κατανοήσει και τις αντιδράσεις του και να αναπροσαρμώσει τη στάση του απέναντι του. Όπώς αναφέρει ο Γασγαλίδης, η πιάτσα «...είναι ο τόπος που τροφοδοτεί τη «ζωή» του, εκεί που οι ρόλοι μεταξύ χρηστών και πωλητών εναλλάσσονται. Είναι ένα κέντρο ενημέρωσης. Εκεί μαθαίνει που είναι ο τακτικός προμηθευτής, τι κυκλοφορεί στην αγορά, σε ποια τιμή και σε τι ποιότητα. Μαθαίνει τις νέες ουσίες, τις κινήσεις της αστυνομίας, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στη δίωξη, που μπορούν να διατεθούν τα κλοπιμαία. Στην πιάτσα χάνεται η αίσθηση του χρόνου και του τόπου. Το ραντεβού είναι μια πολύ σχετική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να καθυστερήσει ώρες και να εξαγριωθεί γιατί δεν τον περίμεναν. Ο κόσμος που περνάει δίπλα δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τη συμπεριφορά των χρηστών. Εκεί επίσης ο εξαρτημένος γίνεται αποδεκτός ανεξάρτητα από το πώς είναι ντυμένος και πώς συμπεριφέρεται. Εκεί ακόμα και οι οριακές διαταραχές εκλαμβάνονται ως αυτονόητες συμπεριφορές και η αγωνία, η βιασύνη, ο φόβος (που συνδέονται με την αναζήτηση χρημάτων και ναρκωτικών) καλύπτουν το εσωτερικό κενό και την απουσία αυτοεκτίμησης που νοιώθουν...» (Γασγαλίδης, 2005). Στην πιάτσα ο χρήστης είναι κάποιος και κάνει κάτι, αποκτά έναν «άχρονο ρυθμό», «συνθέτοντας έτσι μια καθημερινή λειτουργία σε ένα αυτοθεραπευτικό ψυχόδραμα» (ό.π.).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.