Το σύστημα προσφοράς ναρκωτικών (λιανική αγορά)

Η προσφορά ψυχοτρόπων ουσιών σε επίπεδο λιανικής αγοράς, δηλαδή, στο επίπεδο που ο χρήστης συναντάται με τον μικρο-έμπορο για να καλύψει τις ανάγκες του, αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που αναπτύσσεται τόσο στο δρόμο όσο και σε κλειστούς χώρους, κυρίως αναψυχής, μέσω κατ’ οίκον παράδοσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για δύο διακριτές αγορές που έχουν διαφορετική πελατεία και συστήματα προώθησης των ναρκωτικών. Η πιάτσα του δρόμου και η πιάτσα των μαγαζιών πιθανότατα κινείται από διαφορετικούς ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει για το χασίς και την ηρωίνη από τη μία και για την κοκαΐνη από την άλλη, όταν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες πελατών.

Σήμερα, όπώς και στο παρελθόν, η κύρια ουσία που φαίνεται ότι έχει μεγάλη έκταση ανάμεσα στους γνωστούς χρήστες, εκτός από την κάνναβη, είναι η ηρωίνη. Σύμφωνα με την έρευνα του Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Βιδάλη 2008), όπώς προκύπτει από όσα ανέφεραν αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί και χρήστες, φαίνεται ότι το βάρος της καταστολής και της πρόληψης εστιάζεται στους εξαρτημένους από ηρωίνη: από αυτήν την ομάδα άλλωστε προέρχονται και οι περισσότεροι που αναζητούν θεραπεία. Δεδομένου ότι η ηρωίνη πρόκειται για κατασταλτική ψυχοδραστική ουσία, η ομάδα των εξαρτημένων από τη συγκεκριμένη ουσία, είναι περισσότερο ορατή, περισσότερο ευάλωτη και περισσότερο στερεοτυπικά αναγνωρίσιμη εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει η ουσία αυτή στη συμπεριφορά για όσο διαρκεί η επίδρασή της. Εκτός αυτού, η εξάρτησή από την ηρωίνη αποτρέπει τους χρήστες της ουσίας αυτής να συνεχίσουν να σπουδάζουν, να δουλεύουν κλπ. και επομένως τους θέτει εκτός κοινωνίας.

Κατά κανόνα, οι ανάγκες κάλυψης των αναγκών του χρήστη ( ζήτηση ), ο τρόπος και τα χαρακτηριστικά που αυτή η ζήτηση προσλαμβάνει, προσδιορίζονται από τους όρους προσφοράς. Συνεπώς, στην Ελλάδα ο κανόνας για την κάλυψη των αναγκών του εξαρτημένου χρήστη αφού έχουν «εξαντληθεί» τα δίκτυα φίλων, είναι η λιανική αγορά ναρκωτικών, που συγκεκριμένα στην Αθήνα διαρθρώνεται από την ανοικτή πιάτσα της Ομόνοιας και από τις κλειστές πιάτσες που αναπτύσσονται στα διάφορα κέντρα διασκέδασης. Όπώς ήδη έχει αναφερθεί, η ανάπτυξη της λιανικής αγοράς ναρκωτικών πλαισίωσε μια σειρά από βαθιές μεταβολές που επήλθαν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Αθήνας.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.