Η εμπλοκή με τα ναρκωτικά

Εκτός όμως από τις ποικίλες απαντήσεις που προκύπτουν στο ερώτημα γιατί κάποιος οδηγείται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, έχει σημασία στο πλαίσιο του βιβλίου αυτού να εξετασθεί ειδικότερα ποιος είναι αυτός ο πληθυσμός ο οποίος εμπλέκεται γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Ούτε εδώ όμως τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Συγκεκριμένα, μια επίσημη πηγή πληροφοριών και δεδομένων είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). Το ΕΚΤΕΠΝ (www.ektepn.gr) δημοσιεύει πλήθος στοιχείων για το ζήτημα αυτό και επιπλέον την ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει και τις πολιτικές πρόληψης και κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτικής και θεραπείας για τις ουσιοεξαρτήσεις. Ωστόσο, δύσκολα μπορούν να αντληθούν στοιχεία για την έκταση των εξαρτήσεων στο γενικό πληθυσμό καθώς η τελευταία σχετική τέτοια έρευνα είναι του 2004. Υπάρχουν όμως επιμέρους έρευνες, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΚΤΕΠΝ.

Σήμερα, ο υπολογιζόμενος κατ΄εκτίμηση συνολικός πληθυσμός χρηστών ανέρχεται σε 20.429 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό πληθυσμό (έρευνα ESPAD, 2011), το 15.3% των ερευνηθέντων μαθητών ηλικίας 15-19 ετών ανέφερε χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. Από αυτόν τον πληθυσμό το 62,1% είναι ηλικίας 18 και κυρίως 19 ετών. Είναι μεταξύ άλλων αξιοσημείωτο ότι οι περιοχές στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη επικράτηση της χρήσης είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αλλά και η Αν. Μακεδονία και Θράκη, όπου στη Ροδόπη το ποσοστό χρήσης (21,4%) ξεπερνά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (19,2% και 19% αντίστοιχα) –(βλ. και επομ. Μέρος Γ’ κεφ. 12, Α, 1). Όμως, ειδικότερα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των χρηστών προκύπτουν μόνο σε σχέση με αυτούς που υπέβαλαν αίτηση για θεραπεία ή υποκατάσταση.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.