Αγορά ναρκωτικών

Η παράνομη αγορά ναρκωτικών αναπτύσσεται μέσα από εκτεταμένο δίκτυο «παικτών», που εκτείνεται από τις περιοχές των φυτειών και της παραγωγής έως τα σημεία πώλησης. Το περιθώριο κέρδους για καθένα από τους συμμετέχοντες, διαφέρει και αντιστοιχεί κατ΄ αναλογία στο μέρος της συμβολής που έχει ο συμμετέχων στην αλυσίδα του εμπορίου. Ωστόσο, οι ανατιμήσεις ανά μεταπώληση και επεξεργασία δείχνουν μια οικονομία εξαιρετικά «κερδοφόρα» και «ανταγωνιστική» προς κάθε πολιτική κατά των ναρκωτικών [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12].

Για παράδειγμα, το ένα κιλό πάστας κοκαΐνης που παράχθηκε στην Κολομβιανή ζούγκλα, κατά τη διαδρομή του προς τη λιανική αγορά (π.χ. στις Η.Π.Α.), «κόβεται» (νοθεύεται) με χημικές αναμείξεις που του διπλασιάζουν τον όγκο και το βάρος και έτσι το αρχικό κιλό μετατρέπεται σε δύο κιλά.

-To 2010 ένα γραμμάριο ραφιναρισμένης κοκαΐνης κόστιζε 165$ στις Η.Π.Α.

-Το αρχικό κιλό που κόστιζε κατά μέσο όρο 650$ (585-780$) μεταμορφώθηκε σε δύο κιλά, με ένα σύνολο λιανικής αξίας πώλησης τα 330.000$, δηλαδή την αξία του προϊόντος αυξημένη κατά 500 φορές μέσα στην αλυσίδα διανομής.

Σημαντικά κέρδη αποκομίζονται σε κάθε μεταβίβαση - διασύνδεση μέσα στην αλυσίδα. Τα μεγαλύτερα κέρδη αποκομίζονται στο τέλος. Επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας δημιουργείται στις τελικές αγορές λιανικής πώλησης. Τα μεγαλύτερα κέρδη αφορούν αυτές τις αγορές στις οποίες, παραδόξως, υπάρχει λιγότερη βία.

Η οικονομία των ναρκωτικών για να αναπτυχθεί, έχει ανάγκη από ένα δίκτυο ανθρώπων που «φροντίζουν» είτε να μην αναμειχθούν οι αρχές είτε, ακόμα και αν υπάρξει η ανάμιξή τους, να μην υπάρξει δυσάρεστη εξέλιξη ή να νομιμοποιήσουν τα κέρδη. Η διαφθορά είναι τυπικό συστατικό στοιχείο της λειτουργίας των εγκληματικών οργανώσεων. Ένα όχι ευκαταφρόνητο μέρος των χρημάτων του τζίρου των ναρκωτικών αποτελεί «λειτουργικό έξοδο» για να εξασφαλιστεί η τύχη των εμπορευμάτων.

Η διαφθορά στο εμπόριο ναρκωτικών διακρίνεται κυρίως σε δύο γενικές κατηγορίες που αφορούν: α) άτομα μέσα στον κρατικό μηχανισμό που χρησιμεύουν ως διευκολυντές και β) φορείς, ειδικά χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που φροντίζουν να «πλύνουν» τα χρήματα, συνδέοντας επικίνδυνα τις νόμιμες και παράνομες σφαίρες.

Συνολικά, τα έσοδα από την πώληση της κοκαΐνης στις Η.Π.Α. και στις παγκόσμιες αγορές λιανικής ανέρχονται περίπου σε 34 δις και 84 δις δολάρια αντίστοιχα. Από αυτό το ποσό το 1 % αφορά τους παραγωγούς των Άνδεων [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13].

Οι πωλητές λιανικής στις χώρες κατανάλωσης λαμβάνουν περίπου το 65% των εσόδων. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι από το 65% των εσόδων, οι πωλητές λιανικής αποκομίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κερδών είναι η πολυπληθέστερη ομάδα εμπλεκομένων καθώς μετρά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται με την πιάτσα των ναρκωτικών.

Με βάση τέτοια στοιχεία, υπολογίζεται [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13] ότι οι ανατιμήσεις που γίνονται στη διακίνηση των παράνομων ναρκωτικών είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλα νόμιμα προϊόντα. Οι αρχές έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο αποτίμησης του τζίρου των ναρκωτικών. Για το σκοπό αυτό επιστρατεύεται ένας συνδυασμός παραμέτρων (βλ. επόμ. και κεφάλαιο 7, Γ, 2). Καταρχήν αποτιμάται η αξία και όχι ο όγκος των ναρκωτικών. Η μέτρηση της αξίας αντί του όγκου των ναρκωτικών που διακινούνται στις παράνομες αγορές δεν είναι εύκολο. Η μέτρηση επιτυγχάνεται μέσα από εκτιμήσεις που βασίζονται σε διάφορα στοιχεία και υπολογίζουν διακριτά την αξία της προσφοράς και την αξία της ζήτησης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14].

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.