Κοινωνική οργάνωση του συστήματος παραγωγής (κοκαΐνης)

Η ανάλυση της κοινωνικής οργάνωσης των δικτύων ναρκωτικών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών. Συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού επικρατούν στο σύστημα της καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών (βλ. Briones, A., Cumsille, F., Henao, A., Pardo, B., (eds), 2013).

Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι:

Τα εμπλεκόμενα μέρη στην καλλιέργεια, παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών έρχονται κατά κανόνα από τα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας και υπόκεινται, όπώς φαίνεται, σε μια διαδικασία συστηματικού κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι αγρότες καλλιεργητές αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας.

Πολλοί από τους παραγωγούς, τους διακινητές (dealers) και τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων προέρχονται από τα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν υποστεί τις συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεις, κακή εκπαίδευση και οικογενειακή φτώχεια [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11].

Οι χρήστες, αν και μπορεί να προέρχονται από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, διατρέχουν περισσότερους κινδύνους όταν προέρχονται από τα πλέον φτωχά και ευάλωτα, κοινωνικά στρώματα είτε εξαιτίας των ουσιών που χρησιμοποιούν είτε επειδή έχουν χαμηλή δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και στην θεραπεία.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.