Το σύστημα προσφοράς ναρκωτικών

Το σύστημα προσφοράς ναρκωτικών σήμερα συγκροτεί ένα παγκοσμιοποιημένο πεδίο παρεμβάσεων εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. Ταυτόχρονα «ευθύνεται» για την πρόσληψη του προβλήματος των ναρκωτικών σε αυτόν τον τομέα ως εισαγόμενου προβλήματος. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι το σύστημα αυτό θεμελιώνεται στις κοινωνικές ανισότητες, στην εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση παραδοσιακών συνηθειών καθώς και στην κοινωνική υπανάπτυξη. Στη συνέχεια θα περιγραφεί συνοπτικά το σύστημα αυτό όπώς διαρθρώνεται διεθνώς αλλά και οι επιπτώσεις του στην κοινωνική πραγματικότητα σε σχέση με τα ναρκωτικά

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.