Ιδιαιτερότητες της αστυνόμευσης των εξαρτημένων

Η επίδραση της ψυχοδραστικής ουσίας στους χρήστες δημιουργεί περαιτέρω συνθήκες βίας για τους άπειρους αστυνομικούς καθώς η στάση των χρηστών απέναντι τους, εκτός του ότι είναι επιθετική, δεν μοιάζει με τη στάση άλλης κατηγορίας αστυνομευόμενων. Αυτό κάνει τους αστυνομικούς να καταλήξουν μάλλον σε σύντομο χρόνο στο συμπέρασμα ότι οι εξαρτημένοι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού. Πράγματι, το σύνολο των εκπαιδευομένων στη Θεσσαλονίκη και η συντριπτική πλειονότητα στην Αθήνα (90,9%) θεωρούν ότι οι εξαρτημένοι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα σε σχέση με άλλες ομάδες πληθυσμού με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33].

Το 25% των εκπαιδευθέντων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη θεωρεί ότι οι εξαρτημένοι είναι κατά περίπτωση επικίνδυνοι, αντιδραστικοί ή ότι προκαλούν (σύνολο κατηγορίες 1, 2, 3, πίνακα 7). Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τους εξαρτημένους, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι ότι είναι «χαμένοι» και δεν μπορείς να συνεννοηθείς και ότι είναι ασθενείς. Επομένως η ιδιαιτερότητα των εξαρτημένων σχετίζεται, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, με την ίδια την εξάρτηση και τις συνέπειές της.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι δε χρειάζεται να πείσει κάποιος τους αστυνομικούς ότι οι εξαρτημένοι είναι σε ένα βαθμό ασθενείς, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι τους θεωρούν «χαμένους» και άρα δεν γίνεται να συνεννοηθούν μαζί τους. Συνήθως, η θεώρηση των εξαρτημένων ως επικίνδυνων ή αντιδραστικών συνοδεύεται και από την απάντηση ότι είναι σαν «χαμένοι και δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους» (10 από τις 16 περιπτώσεις δήλωσαν ότι «...είναι χαμένοι...» στη Θεσσαλονίκη και σε πολύ μικρότερο βαθμό στην Αθήνα όπου η ιδιαιτερότητα των εξαρτημένων ταυτίζεται μόνο ή κυρίως με την αδυναμία «....να συνεννοηθείς μαζί τους...»). Αυτή είναι μία τυπική απάντηση που δίνουν οι αστυνομικοί τόσο περιγράφοντας τις δυσκολίες του πρωτόπειρου αστυνομικού όσο και αναφερόμενοι στα προβλήματα που υφίστανται στην καθημερινότητά τους.

Αυτή η εκτίμηση, ενδεχομένως και σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τους εξαρτημένους, οδηγεί τους αστυνομικούς να αμφιβάλουν κατ’ αρχήν σχετικά με τη συμβολή της ήπιας αστυνόμευσης στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών. Το 47% του συνόλου των εκπαιδευομένων (50% στην Αθήνα και 40,9% στη Θεσσαλονίκη) δεν είναι σίγουροι ότι η αστυνομία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της διάδοσης ναρκωτικών μέσω της ήπιας αστυνόμευσης, το 40,9% θεωρούν ότι μπορεί, ενώ μόλις το 12,1% δίνουν ξεκάθαρα αρνητική απάντηση.[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34].

Εκτός από τους πρωτόπειρους αστυνομικούς και τις ιδιαιτερότητες των εξαρτημένων, έχει σημασία να δούμε πώς διαμορφώνεται συνολικά η σχέση αστυνομικών και εξαρτημένων χρηστών, σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν και επίσημα από την αστυνομία και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι αστυνομικοί που εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.