Μέτρα προφύλαξης υγειονομικού χαρακτήρα

Ι. Εκτός όμως από τα προηγούμενα, ο επαγγελματίας αστυνομικός επιβάλλεται να λαμβάνει μια σειρά από πρακτικές προφυλάξεις, ώστε να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόμενο να μολυνθεί από ιούς και λοιμώξεις.

Αυτό περιλαμβάνει γενικά μέτρα πρόληψης:

1. Εμβολιασμούς: Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού της ηπατίτιδας B προσφέρει απόλυτη προστασία από μόλυνση ηπατίτιδας Β, η οποία είναι και η ευκολότερα μεταδιδόμενη όπώς θα δούμε και παρακάτω. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε όλους, αλλά δεν εμποδίζει τη μετάδοση άλλων παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται μέσω του αίματος.
2. Τακτική υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις.
3. Τήρηση δέουσας απόστασης από τον ελεγχόμενο μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να φερθεί κατά του αστυνομικού με πτύελο κλπ.
4. Εκμάθηση του σωστού τρόπου διενέργειας σωματικού ελέγχου (βλ. επομ.)


ΙΙ. Πόσο και ποιος κινδυνεύει;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV είναι μεγαλύτερος όταν υπάρχει τρύπημα από βελόνα σε σύγκριση με τον κίνδυνο μετάδοσης από επαφή αίματος σε μία μικρή πληγή στο δέρμα. Ο κίνδυνος λοιπόν να μολυνθεί κάποιος από τρύπημα βελόνας υπολογίζεται σε ποσοστό 0,3% για τον ιό του AIDS. Για λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι πολύ υψηλότερος (30%) και για τον ιό της ηπατίτιδας C ο κίνδυνος μόλυνσης υπολογίζεται ότι είναι μικρότερος από 10%.

Είναι λοιπόν σαφές ότι όλοι οι εργαζόμενοι, που δυνητικά μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο, πρέπει να εμβολιάζονται για τον ιό της ηπατίτιδας Β, που μπορεί να προσφέρει και μία μεγαλύτερη αντοχή στη μόλυνση και από τον ιό ηπατίτιδας C και από τον ιό του HIV.

Κίνδυνο δεν διατρέχουν μόνο οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας αλλά και άλλοι, ανάμεσά τους και οι αστυνομικοί. Παρόλο που έχει διαπιστωθεί ότι τον υψηλότερο κίνδυνο διατρέχει το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολείται με σοβαρά ιατρικά περιστατικά, πολλοί άλλοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από παρόμοιους τραυματισμούς. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που καθαρίζουν δημόσιους χώρους (π.χ. τρένα ή δημόσια πάρκα) μπορεί να έρθουν σε επαφή με υλικό μολυσμένο με σωματικά υγρά, όπώς βελόνες που χρησιμοποιήθηκαν από άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.

Άλλοι κλάδοι στους οποίους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο είναι οι εξής:
• Φυλακτικό προσωπικό στις φυλακές.
• Αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφάλειας.
• Τελωνεία.
• Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες για τους νέους.


ΙΙΙ. Ειδικά μέτρα πρόληψης σε επίπεδο καθημερινότητας

ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ: Πλύσιμο χεριών ύστερα από κάθε επαφή με ασθενή και ύστερα από κάθε επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά.
• Κατάλληλος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
• Εφοδιασμός με ειδικά γάντια για την διενέργεια σωματικών ελέγχων ή σε περίπτωση χειρισμού αίματος ή σωματικών υγρών: Η ατομική προστασία (π.χ. γάντια) είναι απαραίτητη προστασία και πρέπει να γίνει συνήθεια σε όλους να φορούν γάντια (μίας χρήσης συνήθως) όταν ο κίνδυνος δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί επαρκώς με άλλα μέσα.
• Πλαστικές ποδιές/αδιαπέραστες στολές μίας χρήσης σε περίπτωση πιθανής εκτίναξης αίματος ή σωματικών υγρών
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας των ματιών (προσωπίδες ή γυαλιά ασφαλείας αλλά και απλά γυαλιά είναι χρήσιμα) όταν υπάρχει ενδεχόμενο εκτίναξης αίματος, ή όταν μπορεί κάποιος να δεχθεί «φτύσιμο» ή σωματικά υγρά ή μολυσμένα υλικά στο πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός στο σάλιο είναι σε πολύ μεγαλύτερη αραίωση από ότι στο αίμα, άρα ο κίνδυνος μόλυνσης με τέτοιο τρόπο είναι πολύ χαμηλός
• Κάλυψη τυχόν κοψιμάτων ή εκδορών που έχουμε με αδιάβροχο επίδεσμο ΠΡΙΝ αναλάβουμε υπηρεσία (πριν έλθουμε σε επαφή με χρήστες).


IV. Σε περίπτωση τραυματισμού με αιχμηρό αντικείμενο/μόλυνση

• ΒΗΜΑ 1ο :Προκαλέστε αιμορραγία από την πληγή (πιέστε την να βγάλει αίμα).
• ΒΗΜΑ 2ο :Πλύνετε την πληγή με σαπούνι και χλιαρό τρεχούμενο νερό (χωρίς τρίψιμο).
• ΒΗΜΑ 3ο :Καλύψτε την πληγή με επίδεσμο. Για περιπτώσεις επαφής αίματος σάλιου κλπ. στο δέρμα, τα μάτια ή το στόμα, πλύνετε με άφθονο νερό.
Επίσης: βεβαιωθείτε ότι το αιχμηρό αντικείμενο απορρίφθηκε με ασφάλεια, δηλαδή τοποθετήθηκε χωρίς επαφή σε δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα
• ΒΗΜΑ 4Ο: Αναφορά του συμβάντος στον άμεσο προϊστάμενο και επίσκεψη με συνοδό σε ιατρό για πληρέστερη αξιολόγηση του κινδύνου μόλυνσης.
Πρέπει να ερωτηθεί το άτομο από το οποίο προήλθε το αίμα και με το οποίο ήλθαμε σε επαφή αν ξέρει ότι έχει μολυνθεί με τον ιό HIV (του AIDS) ή της ηπατίτιδας, πότε εξετάσθηκε κλπ.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.