Κατηγορίες χρηστών και διαφοροποιημένη ποινική αντίδραση

Στο άρθρο 29 (καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής) ρυθμίζεται η ποινική αντιμετώπιση των χρηστών. Προβλέπεται μια διάκριση ανάμεσα στο συστηματικό μη εξάρτημένο και τον περιστασιακό χρήστη ινδικής κάνναβης. Στο συστηματικό χρήστη (ο όρος δεν χρησιμοποιείται από το νόμο) επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 5 μηνών.

α) Ο συστηματικός (αλλά μη εξαρτημένος) χρήστης είναι αυτός που για δική του αποκλειστική χρήση:

  • με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση
  • ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά ινδικής κάνναβης σε αριθμό και έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση.

Για να διαπιστωθεί η εξυπηρέτηση της αποκλειστικά δικής του χρήσης, συνεκτιμώνται το είδος, η καθαρότητα, η ποσότητα του συγκεκριμένου ναρκωτικού, η συχνότητα χρήσης του, η ημερήσια δόση και οι ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη (βαθμός ανοχής) Οι αποφάσεις για την περίπτωση αυτή δεν αναγράφονται στο ποινικό μητρώο. Εάν ο δράστης είναι εξαρτημένος παραμένει ατιμώρητος (βλ. αρθ 30, παρ 4 α).

β) Ο περιστασιακός δράστης είναι αυτός που κάνει όσα προαναφέρθηκαν (προμηθεύεται, κατέχει, κάνει χρήση), αλλά το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης και την προσωπικότητά του, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί. Τότε μπορεί να παραμείνει ατιμώρητος.

γ) Όποιος είναι εξαρτημένος (άρθρο 30: όποιος απέκτησε την έξη της χρήσης και δεν μπορεί να την αποβάλλει με δικές του δυνάμεις) και είναι δράστης των αδικημάτων που προαναφέρθηκαν (άρθρα 20-25 & 29), τότε υποβάλλεται σε ειδική μεταχείριση που αφορά θεραπεία απεξάρτησης σε συνδυασμό με ήπια ποινική μεταχείριση, απόλυση υπό όρο κλπ. (άρθρα 31-35).

Η διάγνωση της εξάρτησης είναι δυνατή με πληθώρα μέσων όπώς πιστοποιήσεις υπηρεσιών, ψυχολογικά και κοινωνικά δεδομένα, ευρήματα εργαστηριακών εξετάσεων, πραγματογνωμοσύνη κλπ. Ο νόμος υπερβαίνει τις δυσκολίες που έχουν διαπιστωθεί για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης της εξάρτησης με πολλούς τρόπους.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.