Ο νόμος 4139/2013: βασικά σημεία

Τι είναι τα ναρκωτικά; Σύμφωνα με το άρθρο 1, τα ναρκωτικά ορίζονται ως ουσίες με διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, έχοντας ως κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής και/ή σωματικής και σε βαθμό που ποικίλει, καθώς και την ανακούφιση των χρονίως πασχόντων από τα συμπτώματα συγκεκριμένης νόσου για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβλημένες. [ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β ].

Τι είναι εξάρτηση; Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου και την ερμηνεία αυτής της διάταξης προκύπτει και η έννοια της εξάρτησης. Έτσι ως εξάρτηση νοείται μία κατάσταση ψυχική ή/και φυσική («σωματική») που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της επίδρασης μιας ουσίας σε έναν ζωντανό οργανισμό και χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία εκδηλώσεων, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται πάντοτε η διάθεση για τη συνέχεια λήψης της ουσίας, με σκοπό την επανεκδήλωση των ψυχοδραστικών ενεργειών της ή αντίθετα την αποφυγή δυσάρεστων συμπτωμάτων, που μπορεί να εκδηλωθούν όταν δεν ληφθεί.

Η ήμερη κάνναβις. Στο ίδιο άρθρο 1 του νόμου, και αφού διευκρινιστεί ποιες είναι οι ψυχοδραστικές ουσίες και η σχετικότητά τους, ρυθμίζεται η απεγκληματοποίηση της κλωστικής ή ήμερης κάνναβης (Cannabis Sativa L), της ποικιλίας δηλαδή που περιέχει τετραϋδροκανναβινόλη έως και 0.2%.

Με το αρθρο 2 (Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση) ορίζεται ότι η παραγωγή, η κατοχή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η προμήθεια, η επεξεργασία, η κυκλοφορία και η μεσολάβηση για ουσίες και προϊόντα που εμπίπτουν στον νόμο για τα ναρκωτικά, αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους [ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β ].

Στα Β’ και Γ’ κεφάλαια του νόμου (άρθρα 4-20) ρυθμίζονται τα σχετικά με τον έλεγχο και τη διάθεση των ναρκωτικών φαρμάκων καθώς και τη διάθεση των ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου. Στα κεφάλαια Δ’ και Ε’ (άρθρα 20-44) περιλαμβάνονται οι ποινικές και δικονομικές διατάξεις σχετικά με τις παραβιάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά και οι νομοτυπικές μορφές των επιμέρους εγκλημάτων.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.