Προβλήματα στο δρόμο: Ευρήματα από την έρευνα των εκπαιδευθέντων αστυνομικών

Ι. Στο σύνολο των εκπαιδευθέντων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προκύπτει ότι πολλοί συναντούν σοβαρά προβλήματα στη σχέση και την επικοινωνία τους με τους εξαρτημένους, με κύριο πρόβλημα το γεγονός ότι οι εξαρτημένοι δεν υπακούν τελικά σε αυτά που τους ζητούν οι αστυνομικοί, προβάλλουν δικαιολογίες και γενικά τους δυσκολεύουν στο έργο τους. Αν και δεν διερευνήθηκε περαιτέρω, αυτό το πρόβλημα να αποτελεί ενδεχομένως και έναν βασικό λόγο για τον οποίο οι αστυνομικοί πιθανώς να θεωρούν ότι οι εξαρτημένοι δεν τους επιτρέπουν να επιβληθούν και να επιβάλλουν το νόμο. Έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες συγκλίνουν υπέρ αυτού του πορίσματος. Κατά συνέπεια, πιθανόν να προσλαμβάνεται ότι έμμεσα διακυβεύεται και το κύρος του αστυνομικού στη σχέση του με τους εξαρτημένους (βλ. και προηγ. επαγγελματική διαμόρφωση).
ΙΙ. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που συναντούν οι αστυνομικοί σύμφωνα με τις απαντήσεις τους είναι το ζήτημα του κινδύνου της προσωπικής τους υγείας κατά τη διάρκεια σωματικών ελέγχων. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται και στο έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας προς τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. σχετικά με τα προβλήματα των αστυνομικών. Ωστόσο, ο προβληματισμός αυτός προσλαμβάνει και μια επιπλέον διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο κίνδυνος της υγείας των αστυνομικών, αλλά η εσκεμμένη συμπεριφορά των χρηστών που, εάν ισχύει, παραπέμπει και σε μια επιθετικότητα (δε διερευνήθηκε περαιτέρω).
ΙΙΙ. Τέλος, σημαντικά προβλήματα για μια μερίδα αστυνομικών είναι οι συμπλοκές και οι διαπληκτισμοί μεταξύ εξαρτημένων, στις οποίες εκ του νόμου αναγκάζονται οι αστυνομικοί να παρεμβαίνουν για να τους χωρίζουν και αφετέρου η αναφορά ότι οι εξαρτημένοι συχνά διάκεινται εχθρικά προς τους αστυνομικούς, είναι εριστικοί και τους βρίζουν.[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30].

Οι απαντήσεις των αστυνομικών διαφοροποιούνται εν μέρει (και αυτό ειναι φυσικό) από αυτά που επίσημα καταγράφηκαν στο έγγραφο της αστυνομίας (βλ. προηγ.). Ειδικότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις που τους απευθύναμε, οι περισσότεροι αστυνομικοί προέταξαν το γεγονός ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και λιγότεροι έθεσαν το ζήτημα του κινδύνου της υγείας τους κατά τη διάρκεια ελέγχων. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των εκπαιδευθέντων (και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι είχαν από μεγάλη έως κάποια εμπειρία), ο φόβος ή το άγχος για την υγεία τους είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από τον φόβο και το άγχος που μπορεί να νιώσει ένας πρωτόπειρος αστυνομικός ή ότι τα συναισθήματα αυτά υποβαθμίζονται από τους αστυνομικούς που απάντησαν λόγω ρουτίνας. Η βία μεταξύ των εξαρτημένων είναι επίσης άλλος ένας παράγοντας προβλημάτων για τους αστυνομικούς, που αξιολογείται σχετικά ψηλά στις απαντήσεις τους.

Το ζήτημα της βίας είναι προφανώς κυρίαρχο στη λιανική αγορά ναρκωτικών και αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης, αποτελεί, όπώς θα παρατεθεί στη συνέχεια, μια πολύ πιθανή κατάσταση στην καθημερινότητα αστυνομικών και εξαρτημένων. Αν και τα επίπεδα βίας, πλην εξαιρέσεων, δεν φαίνεται να είναι υψηλά στη σχέση αστυνομικών και εξαρτημένων και συχνά δεν γίνονται αντιληπτά ως τέτοια, παρόλα αυτά προκύπτει ότι η βία είναι μάλλον μέρος των σχέσεων εξαρτημένων και αστυνομίας.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.