Επίσημη καταγραφή: Περιπολία και κράτηση σε Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.)

Σύμφωνα με όσα διαπιστώνονται από την πλευρά της Αστυνομίας, τα περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα που φαίνεται να ανακύπτουν αναφορικά με τους εξαρτημένους και τη σχέση τους με την αστυνομία, σχετίζονται με το γεγονός ότι τα καταναγκαστικά μέτρα που επιβάλλει η αστυνομία (έρευνες, προσαγωγές, συλλήψεις, κράτηση) συμβαίνουν ενώ οι χρήστες είναι υπό την επήρεια ψυχοδραστικών ουσιών ή υποφέρουν από το στερητικό σύνδρομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημο εσωτερικό έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, προκύπτει ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν μία σειρά από προβλήματα που έχουν σχέση με την τουλάχιστον προβληματική και συχνά επικίνδυνη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στους αστυνομικούς, όταν οι πρώτοι βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών ή σε στέρηση [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29].

Εκτός όμως από την προαναφερθείσα επίσημη «μαρτυρία», οι απαντήσεις που έδωσαν οι αστυνομικοί που εκπαιδεύθηκαν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ανάλογου θεματολογίου, αν και διαφέρουν ποιοτικά καθώς ο καθένας απάντησε βάσει της προσωπικής του κατάστασης. Τα πορίσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και την ανάλυση των ερωτηματολογίων αυτών, αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.