Ναρκωτικά και Αστυνόμευση

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της αστυνομίας, κυρίως κατά την περιπολία, σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά και τη σχέση της με τους προβληματικούς χρήστες και τις αντιδράσεις τους.

Στόχος του κεφαλαίου είναι η εξέταση και η ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή αστυνόμευση, η ανάπτυξη καλών πρακτικών ήπιας μεταχείρισης των εξαρτημένων που στο πλαίσιο της νομιμότητας μπορεί να υιοθετεί η αστυνομία, η ανάπτυξη καλών πρακτικών αυτοπροστασίας της υγείας των αστυνομικών και επίλυσης προβλημάτων σχετικών με την πρώτη ένταξη-τοποθέτηση τους σε επικίνδυνες περιοχές.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.