ΚΕΘΕΑ

Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση και δεν χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Στόχος της θεραπείας είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το σύνολο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας οριστικά το άτομο από το φαύλο κύκλο της. Για το σκοπό αυτό, η θεραπευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και εμπλέκει το άτομο, το διαπροσωπικό του δίκτυο, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως «ασθενής» που υποβάλλεται παθητικά σε θεραπεία, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτή. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελούσια, δεν πραγματοποιούνται αναγκαστικές εισαγωγές και ο θεραπευόμενος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή. Από τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή του στις καθημερινές θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.

Η πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, μείωσης της βλάβης, συμβουλευτικής υποστήριξης, φροντίδας της υγείας, ψυχικής απεξάρτησης, οικογενειακής θεραπείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομικής στήριξης, επανένταξης στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας.

Τελικός στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα και το χτίσιμο ενός νέου τρόπου ζωής με ισότιμη και δημιουργική ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους και χωρίς διακρίσεις.

Το ΚΕΘΕΑ υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων, ενώ έχει διαμορφώσει και δικό του, αναλυτικότερο Κώδικα Δεοντολογίας.

Μείωση βλάβης & συμβουλευτική

H πρώτη επαφή με το ΚΕΘΕΑ όσων αναζητούν βοήθεια και θεραπεία για θέματα εξαρτήσεων, πραγματοποιείται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα. Αποτελούν ασφαλείς και «ελεύθερους» από ουσίες χώρους όπου παρέχεται ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, φροντίδα της υγείας και προετοιμασία όσων το επιθυμούν για ένταξη σε Θεραπευτική Κοινότητα. Στις υπηρεσίες τους περιλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη ναρκωτικών και της δριμύτητας των προβλημάτων του σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών.
 • Φροντίδα της υγείας.
 • Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης.
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής.
 • Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών.
 • Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων των προσερχομένων, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Με προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών που είναι αποκομμένοι από τις υπηρεσίες ή δεν έχουν αίτημα ένταξης σε θεραπεία. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν χώρους όπου οι χρήστες ναρκωτικών μπορούν κατά τη διάρκεια της ημέρας να παραμείνουν μακριά από τη χρήση, να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, πρωτοβάθμια περίθαλψη για προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, φροντίδα για τις άμεσες ανάγκες τους (σίτιση, ένδυση, ατομική υγιεινή) και ενημέρωση-εκπαίδευση για να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ουσιών.

Τα προγράμματα άμεσης πρόσβασης πραγματοποιούν επίσης τακτικές εξορμήσεις (street-work), διαφορετικές ώρες της ημέρας στις «πιάτσες». Η προσέγγιση των χρηστών στο δρόμο στοχεύει στην υποστήριξή τους για σταδιακή υιοθέτηση αλλαγών, οι οποίες θα περιορίσουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση. Βασίζεται στην επικοινωνία, τη συμβουλευτική και την εμψύχωση, χτίζοντας σταδιακά μια γέφυρα επικοινωνίας με τους εξαρτημένους, και γίνεται χωρίς τη χρήση υποκαταστάτων. Οι παρεμβάσεις street-work περιλαμβάνουν και πρόγραμμα ανταλλαγής συρίγγων.

Για την υποστήριξη των εξαρτημένων, η κατάσταση των οποίων επιδεινώνεται την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το ΚΕΘΕΑ έχει θέσει σε λειτουργία από το 2013 το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στο δρόμο τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος". Με αιχμή του δόρατος δύο ειδικά κατασκευασμένες και εξοπλισμένες κινητές μονάδες, το Δίκτυο προσφέρει επιτόπια πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, παραπεμπτικά για ιατρικές εξετάσεις, διασύνδεση με τα προγράμματα απεξάρτησης κλπ.

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: Πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης που λειτουργεί από το 1995 στην Αθήνα, κυρίως με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή είναι περιθωριοποιημένοι και αποκομμένοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει δημιουργήσει ένα πολύπλευρο δίκτυο υπηρεσιών, μέσω του οποίου έρχεται σε επαφή με εξαρτημένα άτομα που συχνά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες (άστεγοι, εκδιδόμενες γυναίκες, εθνικές μειονότητες). Οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ βρίσκονται στις περιοχές των Εξαρχείων και της Ομόνοιας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται στις υπηρεσίες του.

Περιλαμβάνει:

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης για χρόνιους ή υποτροπιάζοντες χρήστες με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης, οι οποίοι είναι αποκομμένοι από δίκτυα και πηγές βοήθειας. Πραγματοποιεί παρεμβάσεις street-work, παρέχει ψυχιατρικές, οδοντιατρικές και ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και χώρο διημέρευσης για τους εξαρτημένους.

Πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών στο δρόμο (street-work).

Πραγματοποιεί τακτικές πρωινές, απογευματινές, βραδινές και μεταμεσονύχτιες εξορμήσεις σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου συχνάζουν χρήστες. Στόχος είναι η υποστήριξή τους, ώστε να βελτιωθεί η γενική τους κατάσταση και να περιοριστούν οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση ουσιών. Επίσης, πραγματοποιεί παρεμβάσεις στο σπίτι για την υποστήριξη οικογενειών με χρήστες ουσιών.

Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης «Off Club».

Λειτουργεί καθημερινά, εκτός σαββατοκύριακου, παρέχοντας στους εξαρτημένους έναν ασφαλή και «ελεύθερο» από ουσίες χώρο, όπου μπορούν να ψυχαγωγηθούν, να μαγειρέψουν και να φροντίσουν την ατομική τους υγιεινή.

Μονάδα Σωματικής Υγείας.

Παρέχει στα μέλη των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ολοκληρωμένη οδοντιατρική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπεία, προσθετική).

Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης όλων των βαθμίδων ψυχικής υγείας στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.

Μονάδα Ψυχικής Υγείας - Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Αθηνών (διπλή διάγνωση).

Παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που παρουσιάζουν παράλληλα προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτησης από ουσίες. Παραπέμπονται είτε από υπηρεσίες υγείας είτε από τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, από το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ και τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για εφήβους.

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.