Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στερητικό σύνδρομο και μείωση της βλάβης

Το στερητικό σύνδρομο (σωματικό στερητικό σύνδρομο): Είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χρήστης μετά από διακοπή ή μείωση της δοσολογίας του αλκοόλ, των αγχολυτικών υπναγωγών και των οπιοειδών.