Ο ρόλος της Αστυνομίας στη μείωση των επιπτώσεων της υπερδοσολογίας

Οι αστυνομικοί όταν βρίσκονται ενώπιον τέτοιων περιστατικών στο δρόμο ή σε κλειστούς χώρους (σπίτια, καταστήματα τεκέδες κλπ.), ύστερα από επιχείρηση, κλήση σε βοήθεια, κλήση περιοίκων κλπ., είναι σκόπιμο να λαμβάνουν άμεσα βασικές πληροφορίες για το περιστατικό και ταυτόχρονα να καλούν σε βοήθεια. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πρέπει να φροντίζουν να μαθαίνουν άμεσα:
α) Τους παράγοντες που αυξάνουν ή σταθμίζουν τον κίνδυνο χειροτέρευσης ή θανάτου.
β) Με βάση αυτούς τους παράγοντες να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.
γ) Να καλούν ασθενοφόρο ή να διακομίζουν τον ασθενή στο νοσοκομείο.
δ) Να ενημερώνουν τα πληρώματα των ασθενοφόρων ή τους γιατρούς για τις πληροφορίες που συνέλλεξαν και τη βοήθεια που παρείχαν.

Ειδικότερα, οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ώστε το σύνδρομο της υπερδοσολογίας να αποβεί μοιραίο για το χρήστη, σχετίζονται: α) με το είδος των ναρκωτικών και τον τρόπο λήψης/χρήσης, β) με τις συνθήκες που έγινε η χρήση και γ) με τη φυσική και ψυχική κατάσταση του χρήστη.

α. Τα ναρκωτικά: Το είδος των ναρκωτικών που χρησιμοποιήθηκε και ο τρόπος λήψης του
i. Το αλκοόλ προκαλεί προβλήματα και η υπερβολική λήψη του, σε συνδυασμό με άλλα ναρκωτικά, μπορεί να επιφέρει έως και το θάνατο.
ii. Τα κατασταλτικά ναρκωτικά όπώς αλκοόλ, βενζοδιαπίνες (π.χ. βάλιουμ), η μεθαδόνη και η ηρωίνη, προκαλούν περισσότερους θανάτους σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας σε σχέση με τα διεγερτικά
ναρκωτικά.
iii. Η πολύ-χρήση αυξάνει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε υπερδοσολογία, ειδικά όταν συνδυάζεται με διεγερτικά.
iv. Ο χρήστης μπορεί να μη γνωρίζει ότι οι συνέπειες της πολυχρήσης λειτουργουν σωρρευτικά και όχι για κάθε ναρκωτικό ξεχωριστά, και ότι συνδέονται με την αύξηση του κινδύνου να υποστεί υπερδοσολογία έως και έξι ώρες μετά τη χρήση.
v. Η χρήση ναρκωτικών αλλοιώνει την αντίληψη και αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων. Όσοι καλούν σε βοήθεια, θα πρέπει να ειδοποιούνται να μην προβαίνουν σε επικίνδυνες γι’ αυτούς
δραστηριότητες ή σύνθετες όπώς είναι, για παράδειγμα, η οδήγηση.
vi. Οι χρήστες που δοκιμάζουν ναρκωτικά για εμπειρία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι καλό και λιγότερο επικίνδυνο γιααυτούς, να παίρνουν αρχικά μικρή δόση, προκειμένου να δοκιμάσουν την ανοχή τους στο συγκεκριμένο ναρκωτικό. Εάν καλούν σε βοήθεια, θα πρέπει να διευκρινίζεται αυτή η λεπτομέρεια.
vii. Συμβαίνει κάποιες φορές οι συλληφθέντες και υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα να προσπαθούν να κρύψουν τα ναρκωτικά που έχουν στην κατοχή τους καταπίνοντας τα χωρίς αυτά να είναι πόσιμα. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για διεγερτικά τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερδοσολογίας και ο κρατούμενος πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

β. Ο τόπος : Οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται χρήση ναρκωτικών
i. Οι άνθρωποι που παίρνουν ναρκωτικά, κυρίως ενέσιμα, αποφεύγουν να το κάνουν μόνοι τους, ώστε να μπορούν οι σύντροφοί τους να καλέσουν σε βοήθεια.
ii. Οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν τα ναρκωτικά σε περίπτωση που πάσχουν από άλλες ασθενείς. Σε περίπτωση που καλούν σε βοήθεια, πρέπει να ερωτώνται γιααυτό.
iii. Εάν κάποιος βρίσκεται σε μη οικείο χώρο, περιοχή, γειτονιά ήστέκι, μπορεί να νοιώθει περισσότερο άγχος και να αλλάξει τον τρόπο που κάνει χρήση. Για παράδειγμα, μπορεί ναπάρει περισσότερα του ενός ναρκωτικά, να τα πάρει πολύ γρήγορα ή να το κάνει σε ενέσιμη μορφή παρά με έναν λιγότερο επικίνδυνο τρόπο. Οι προαναφερόμενες καταστάσεις αυξάνουν το κίνδυνο υπερδοσολογίας. Επομένως, όσοι προστρέχουν σε βοήθεια, θα πρέπει να διευκρινίσουν και αυτή την παράμετρο.

γ. Το πρόσωπο: Γενική κατάσταση του χρήστη
i. Όσοι κάνουν χρήση μετά από περίοδο αποχής, δεν πρέπει να θεωρούν ότι έχει πέσει η ανοχή τους, επειδή αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο συνδρόμου υπερδοσολογίας.
ii. Αυτό συμβαίνει κυρίως με πρώην κρατούμενους, μόλις αποφυλακισθέντες και άτομα που έρχονται από προγράμματα απεξάρτησης.
iii. Η ψυχική υγεία και τα σχετικά με αυτή προβλήματα, όπώς καταθλιπτικές τάσεις ή τάσεις αυτοκτονίας ή αγχώδεις συμπεριφορές, καθιστούν τα εξαρτημένα άτομα επιδεκτικά/ευάλωτα σε σκόπιμη
υπερδοσολογία. Εκτός του ότι τέτοιες τάσεις είναι καλό να αναφερθούν σε αυτόν που τους κουράρει ή σε γραμμές βοήθειας, είναι ανάγκη σε περίπτωση σύλληψης ή υπερδοσολογίας, να ερωτάται σχετικά το άτομο ή οι οικείοι του.
iv. Τα προβλήματα σωματικής υγείας επηρεάζουν τον τρόπο αντίδρασης του σώματος στα ναρκωτικά (π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις μπορεί να είναι χειρότερες σε σύγκριση με τη χρήση κοκαΐνης).
v. Όσες κάνουν χρήση ναρκωτικών και είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού, θα πρέπει να ενημερώνουν το γιατρό τους.
vi. Όσοι έχουν υψηλή ανοχή σε ναρκωτικά και έχουν πρόσφατηεμπειρία περιστατικού υπερδοσολογίας, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να υποστούν μοιραίο σύνδρομο υπερδοσολογίας.
vii. Όσοι προστρέχουν σε βοήθεια προς χρήστες και σε περιστατικά υπερδοσολογίας, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα σχετικά με την προστασία ανηλίκων παιδιών που ζουν με το χρήστη/-ες. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η χρήση για να τεθεί θέμα επιμέλειας, αλλά σε κάθε περίπτωση σε τέτοια περιστατικά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη φροντίδα των παιδιών εφόσον είναι απαραίτητο (π.χ. δεν υπάρχουν άλλοι οικείοι κλπ.).

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.