Πρόληψη και μείωση της βλάβης: Σύνδρομο υπερδοσολογίας- καλές πρακτικές

- Αδικήματα όπώς η κατοχή, ώστε να προλαμβάνει τις συνέπειες της υπερδοσολογίας. Αυτό αποτελεί και μια πρακτική που απομακρύνει το φόβο δίωξης και ενθαρρύνει τους χρήστες και τους συντρόφους τους να καλέσουν την αστυνομία σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Η Αστυνομία πρέπει να αποκαλύπτει και να βρίσκεται κοντά σε τέτοια περιστατικά, ώστε να προλαμβάνει τους
θανάτους.
- Το ζήτημα της παρέμβασης στην περίπτωση συνδρόμου υπερδοσολογίας, συναρτάται και με την ενημέρωση και δυνατότητα του αστυνομικού να γνωρίζει βασικά ζητήματα για τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν στην πιάτσα τη δεδομένη στιγμή.
- Ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις μια συνεργασία μόνιμη με φορείς απεξάρτησης και ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Αιτίες που οδηγούν σε υπερδοσολογία οπιοειδών :

  • Ταυτόχρονη χρήση ηρωίνης, αλκοόλ ή και βενζοδιαζεπινών.
  • Λήψη υψηλότερων δόσεων από τις συνηθισμένες.
  • Μεγαλύτερη καθαρότητα/καλύτερη ποιότητα ηρωίνης.
  • Υποτροπή στη χρήση ηρωίνης μετά από διάστημα αποχής.
  • Σκόπιμη αυτοκαταστροφή.

 

 

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.