ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Αναγνώστου Ο., Κοκκώλης, Κ. [χχ] Θεραπεία διαταραχών χρήσης ουσιών. Πρακτικός οδηγός αναφοράς για την άμεση αντιμετώπιση της τοξίκωσης και της στέρησης. Ο.ΚΑ.ΝΑ.: www.okana.gr/psifiakibibliothiki.

Αλεξιάδης Στ., 52011, Εγκληματολογία. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

Αλέξιάδης Στ., 1986, «Η επικινδυνότητα του εγκληματία: ένα στοιχείο πλαστό». Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, Μνήμη Ν.Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, τόμος δεύτερος. Αθήνα- Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, σσ. 131-144.

Αρχιμανδρίτου Μ., 1996, Η διαχρονική εξέλιξη της προσέγγισης της ετικέτας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

Βιδάλη, Σ. 2007, Έλεγχος του Εγκλήματος και Δημόσια Αστυνομία-Τομές και συνέχειες στην Αντεγκληματική Πολιτική, τόμοι Α και Β. Αθήνα- Κομοτηνή:¨Αντ. Ν. Σάκκουλας,.

Βιδάλη, Σ, 2008, «Οικονομία των ναρκωτικών: παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης»- Τελική έκθεση και αποτελέσματα του ερευνητικού έργου. Equal – OKANA, Αδημοσίευτο κείμενο.

Βιδάλη, Σ., 2011, «Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και τα όρια της: Ναρκωτικά και οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα». σε Χαλκιά Α. (επιμ.) Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπιση της και η επιστήμη της Εγκληματολογίας. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη σσ 1751-1784.

Βιδάλη, Σ., 2012, Αστυνομία, έλεγχος του εγκλήματος και ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Βιδάλη, Σ., 2013, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Βιδάλη, Σ., 2014 (2η εκδ), Αντεγκληματική πολιτική: από την μικροεγκληματικότητα ως το οργανωμένο έγκλημα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν., 2012, Αποκλίνουσα συμπεριφορά και ποινικό φαινόμενο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,

Γασγαλίδης,Κ.,2005, Ναρκωτικά. Εγχειρίδιο για τη μείωση της βλάβης. Αθήνα: Εξάντας.

Δασκαλάκης Η., 1985, Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης. Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.

Διάφοροι φορείς, [χχ] BURNOUT. Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες. www.epapsy.gr.

Δουζένης, Αθ., Λύκουρας, Ε. (επιμ), 2008, Ψυχιατροδικαστική. Αθήνα: Π.Χ. Πασχαλίδης, Ιατρική Βιβλιοθήκη.

Δουζένης, Αθ., 2014α, «Μικρός πρακτικός οδηγός για την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου από μη ειδικό». Σημειώσεις ειδικά για το πρόγραμμα κατάρτισης αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων (μη δημοσιευμένο κείμενο).

Δουζένης, Αθ., 2014, «Επαγγελματική εξουθένωση- burnout». Σημειώσεις ειδικά για το πρόγραμμα κατάρτισης αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων (μη δημοσιευμένο κείμενο)

Εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη, www.synigoros.gr.

ΕΚΤΕΠΝ 2014, Η κατάσταση του προβλήματος των Ναρκωτικών καιοινοπνευματωδών στην Ελλάδα. Ετήσια Εκθεση, 2013.Αθήνα: www.ektepn.gr.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά 2013-2020. Συστάσεις- Συμβούλιο της Ε.Ε.. (2012/C 402/01)- Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2012].

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2010/C 115/01), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2010].

Kαμπανάκης, Ι., 2003, «Επάγγελμα αστυνομικός», Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 12, σ. 1371,

Καμπέρου- Ντάλτα, Ε. 2011, «Άρθρο 1, Π.Κ.. Καμία ποινή χωρίς νόμο». Χαραλαμπάκη Α., (επιμ.), Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος πρώτος (άρθρα 1-206). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 11-19.

Καρύδης Β., 2010, Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα. Ηθικοί πανικοί, ποινική δικαιοσύνη, Αθήνα-Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας.

Κόκκος, Α., «Η εκπαίδευση ενηλίκων». Δια Βίου, Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007.

Κουκουτσάκη Α., 2002, Χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία. Συμπεριφορές μη συμμόρφωσης μεταξύ ποινικού και ιατρικού ελέγχου. Αθήνα: Κριτική.

Λαμπροπούλου Έ., 1999, Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Λιάππας Γ., Α., 2003, Ναρκωτικά. Εθιστικές ουσίες κλινικά προβλήματα, αντιμετώπιση.

Λίβος Ν. «Η δικονομική θέση των καθ΄ ών υφίστανται υπόνοιες περί τελέσεως εγκλήματος» Ποιν. Χρ. ΜΕ, σελ. 1103 επόμ).

Μανωλεδάκης Ι., 1995, «Η λογική της ποινικής καταστολής της χρήσης ναρκωτικών ουσιών». Μανωλεδάκη Ι., Διάλογος με το νομοθέτη. Σειρά Ποινικά 47, Αθήνα – Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Πανούσης Γ., 2007, Εγκληματογενείς και εγκληματογόνοι κίνδυνοι. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Παπαιωάννου, Ζ., 2004, Αστυνομικό Δίκαιο. Θεσσαλονίκη: Σακκουλα.

Πιτσελά, Α., 2008 (6η εκδ.), Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα.

Σίμογλου Δ. Θ., Ραχωβίτσας Γ. Ι., 2003, Ναρκωτικά και Αστυνομία, Αθήνα: Σαββάλας.

Σπινέλλη Κ.Δ., 2005, Εγκληματολογία, σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις. Αθήνα- Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε. 2003, «Αστυνομική βία και ανθρώπινα δικαιώματα». Ποινική Δικαιοσύνη, 2003, τ. 12, σ. 1352-1355.

Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε. 2013, Κατάχρηση εξουσίας και ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

Συνήγορος του Πολίτη, 2007, Διοικητική Διερεύνηση καταγγελίας για αναιτιολόγητες προσαγωγές πολιτών και αστυνομική βία σε βάρος δικηγόρου (Αναφορά υπ’ αρ. Πρωτ. 20354/2005, πόρισμα της 5.7.2007), Αθήνα.

Τσίγγανου, Ι., 1996, «Το ζήτημα των Ναρκωτικών- μία ιστορική αναδρομή στην ελληνική νομοθεσία». Φαρσεδάκη Ι., Συλίκου, Ναρκωτικά: νομική και εγκληματολογική διάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρία- νομολογία- παραδείγματα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σσ. 13-28.

Φυτράκης Ε., 2007, «Από τον επικίνδυνο στο μέσο συνετό άνθρωπο- Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο». Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σσ. 685-708.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Anderson, E., 1999, The code of the streets: decency, Violence, and moral life of the inner city. New York: W.W. Norton.

Aggleton P., 1987, Deviance. London, New York: Tavistock Publications.

Becucci, S., Massari, M. 2003, Globalizzazione e criminalità, Roma, Laterza

Becker H.S. 2000, Οι περιθωριοποιημένοι. Μελέτες στην κοινωνιολογία της παρέκκλισης. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Braga, A.A., Weisburd, D., 2006, “Problem-oriented policing: the disconnect between principles and practice”. Weisburd, D., Braga, A., eds, Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne, etc: Cambridge University Press, σσ.133-154.

Briones, A., Cumsille, F., Henao, A., Pardo, B.,(eds), 2013, The drug problem in the Americas. OEA/Ser.D/XXV.4. Organisation of the American States (OAS). www.oas.org

Brodeur J.P., 1999, “Cops and spooks: the uneasy partnership”. Newburn T., (ed.), 2005, Policing Key Readings. Devon, Oregon: Willan Publishing, σσ. 797- 812.

Burgess, E.W., 1925, “The Growth of the City: an introduction to a research Project”. Park E.R., Burgess E.W., 1925 (1967), The City. Chicago-London: The University of Chicago Press, σσ. 47-62.

Burke, H. R., 32009, An Introduction to criminological theory. Devon, Oregon: Willan Pubblishing.

Capowich, G. E., 2005, “A case study of community policing implementation: Contrasting Success and Failure”. K. R. Kerley, (ed.), Policing and program evaluation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 138-153.

Caulkins, J.P., Reuter, P., 2009, «Towards a harm reduction approach of enforcement». Safer Communities, Vol. 8 (1), σσ. 9 -24.

CCSA (Canadian Centre on Substance Abuse), 2014, Childhood and Adolescent Pathways to Substance Use Disorders. www.ccsa.ca.

CICAD-UNODC 2010, “Consumo de drogas en la población privada de libertad y la relación entre delito y droga”. Cuarto Informe Conjunto. www.unodc.org.

Clarke, R., Eck, J., 2003, Become a problem solving crime analyst in 55 small steps. London: Jill Dando Institute of Crime Science, University College.

Cohen S., 2001, States of Denial. Knowing about Atrocities and Sufferig. Cambrdge: Malden: Polity Press.

Commissioner for Human Rights, 2013, Safeguarding Human Rights in times of economic crises. Issue paper: Council of Europe (www.commissioner.coe.int).

CPT, 2011, The CPT Standards. Council of Europe, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2011.

Curra J., 2000, The Relativity of Deviance. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Currie Ε., 1996, ‘Social crime prevention strategies in a market society’. Muncie, J., Μclaughlin, Ε., Lamngan, M., Criminological perspectives. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, σσ.343- 354.

DeKeseredy W.S., 2011, Contemporary Critical Criminology. Abingdon, Oxon: Routledge.

Dixon, D., 1999, “Beyond zero tolerance”, Newburn, T., (eds), 2005, Policing Key Readings, Devon, Oregon: Willan Publishing, 483-507.

Downes D., Rock P., 2011, Understanding Deviance. A Guide to the sociology of crime and rule breaking. Oxford: Oxford University Press.

Eck, J., 2006, “Science, values, and problem oriented policing: why problem oriented policing?”. Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives, Cambridge, New York Melburne etc: Cambridge University Press, σσ. 117-154.

EMCDDA (Euopean Monitoring Centre fro Drugs and Drug Addiciton), 2009, Preventing later substance use disorders in at-risk children and adolescents. Thematic Papers, www.emcdda.europa.eu
Ericson R.V., 1982, “The police as reproducers of order”. Newburn T., (ed.), 2005, Policing Key Readings. Devon, Oregon: Willan Publishing, 215- 246.

Garland D., 2001, The Culture of Control. Oxford: Oxford University Press.

Global Commission On drugs 2011, War on Drugs, report on drug policy, www.globalcommissionondrugs.org

Goldstein, H., 1979, “Improving policing: a problem oriented approach”. Newburn, T., 2005, Policing Key Readings, Devon, Oregon: Willan Publishing, 236-58, .

Grabam P., Clarke J., 2001, “Dangerous Places: Crime and the City”. Muncie J., McLauglin E., (eds), 22001, The problem of Crime, London, Th. Oaks, N. Delhi: Sage -The Open University, σ.151-190.

Hillyard, P., Tombs, S., 2004, “Beyond Criminology?”. Hillyard, P., Tombs, S., Pantazis, Chr., Gordon, D., (eds), Beyond Criminology. Taking harm seriously. London: Pluto Press, σελ. 10-29.

Hirschi, T., Hindelang, M., 1977, “Intelligence and Delinquency; a Revisionist View”. American Sociological Review, n. 42 (4), σελ. 571-587.

Justice Policy Institute, May 2012, Rethinking the Blues: How we police in the U.S. and at what cost. www.justicepolicy.org.

Kilmer B., Hoorens S, (eds) ,2010, Understanding illicit drug markets, supply reduction efforts, and drug-related crime in the European Union and Europe. URL: http://www.rand.org/randeurope.

Klockars C. B., 1980, “The Dirty Harry Problem”. Newburn T., ed., 2005, Policing Key Readings, Devon: Willan Press, σσ. 581-595.

Klockars C.B.,1988, “The rhetoric of community policing”. Newburn T., 2005, Policing Key Readings, Devon, Oregon: Willan Publishing, σσ. 442-459 (αναδημ. από το Greene J.R., Mastrofski S.D. (eds) [1988], Community Policing.

Lacey, N., 2007, “Denial and responsibility”. David D., Rock, P., Chinkin, Chr., Gearty C., (eds), Social Control and Human Rights From moral panics to states of denial.Essays in honour of Stanley Cohen. Devon, Oregon: Willan Publishing, σσ. 255-269.

Lea., J., 2002, Crime and Modernity, New Delhi, London, Thousand Oaks: Sage.

Lea J., Young J., rep. 1993, What is to be Done about Law and Order?. London, Βoulder, Colorado: Pluto Press.

Lea, J., 1992, “The analysis of Crime”. Young, J., Matthews, R., (eds), Rethinking Criminology: the realist debate. London, Newbury Park, New Delhi: Sage, σελ. 69-94.

Levitt, S.D., 2004, “Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors that Explain the Decline and Six that Do Not”. Journal of Economic Perspectives, Vol. 18(1), σσ. 163–190.

Lilly J. R., Cullen F.T., Ball R. A., 42007, Criminological Theory, Context and Consequences. Th. Oaks, London, New Delhi: Sage.

Lum, C.M., 2007, “Crime Analysis”. Green, J. R., (ed), Encyclopedia of Police Science, Vol. I., New York, London: Routledge, σσ. 283-292.

Maanen, Van , J. “The Asshole”. Maanen, Van, J., Manning (eds) Policing: A view from the streets. New York: Random House 302-328.

Manning, P.K., 2001, “Theorizing Policing: The Drama and Myth of Crime Control in the NYPD”. Theoretical Criminology, Vol. 5 (3) 315-344.

Mastrofski, S., 2006, “Community Policing a skeptical view”. Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne etc: Cambridge University Press, σσ. 44- 73.

Mastrofski, S.D., Worden, R.E., Snipes, J. B. 1995, “Law enforcement in a time of community policing”. Criminology, 33, 539-563.

Mastrofski, S.D., 2004, “Controlling street –level police discretion”. The Annals of the American Accademy of Political and Social Sciences, 593, 100-118.

Mc Sweeney, T., Turnbull P., J., Hough, M,, 2008, Tackling Drug Markets and Distribution Networks in the UK. A review of the recent literature. Policy Report. Institute for Criminal Policy Research.

London: School of Law King’s College, July.

McConville M., Shepherd D., 1992, Watching Police Watching Communities. London, New York: Routledge.

Melossi D., 2008, Controlling Crime, Controlling Society. Thinking About Crime in Europe and America. Cambridge: Polity Press.

Miller, W., B., 1958, “Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency”. Journal of social issues, 14: σελ. 5-19.

Mitchell J, Bray G., 1990, Emergency Service Stress. Prentice-Hall, Englewood Cliffs: NJ.

Muncie, J., 2001, “The construction and deconstruction of crime”. Muncie, J., McLauglin, E. (eds), The problem of Crime. London, Th. Oaks, N. Delhi: Sage, The Open University, σελ. 25-28.

National Treatment Agency for Substance Misuse, 2004, Drug Overdose: Prevention and response – Guidance for helplines. NTA: www.nta.nhs.uk.

Newburn, T., 2007, Criminology, Collumpton, Portland, Willan Publishing.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2002, Human Rights and Law Enforcement. A Trainer’s Guide on Human Rights for the Police. Professional training series no.5/add.2. New york and Geneva: UNITED NATIONS

Pallida S. 2000, Polizia postmoderna, Milano, Feltrinelli, collana « Interzione».

Panousis, Y., 2011, “Media, Crime and Criminal Justice”. Cheliotis, L. K., Xenakis, S., (eds), Crime and Punishment in Contemporary Greece. International Comparative Perspectives , Oxford, Peter Lang AG, pp. 65-76.

Park, E.,R., 1925, «The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban environment”. Park E.R., Burgess E.W., 1925 (1967), The City, Chicago-London: The University of Chicago Press, σσ. 1-46.

Pattavina, A., Bellone, E., 2007, “Intelligence-led policing and organizational learning”. Green, J. R., (ed), Encyclopedia of Police Science, Vol. I, New York, London: Routledge, 685-691.

Peterson, M., 2005, Intelligence-Led policing: the new Intelligence architecture. U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Assistance: NCJ 210681.

Predee, M., 2000, Cultural Criminology and the carnival of crime. London, New York: Routledge, Taylor and Francis.

Predee, M., 2004, “The story of Crime: Biography and the excavation of Transgression”. Ferrell J., Hayward K., Morrison W., Presdee M., (eds), Cultural Criminology Unleashed. London, Sidney, Portland, Oregon: Glasshouse Press, σελ. 41-48.

Punch, M., 2007, Zero tolerance. Bristol: Policy Press.

Ratcliffe, J., 2008, “Intelligence-led policing”. Wortley, R., Mazzerolle, L., (eds), Environmental Criminology and crime analysis. Devon, Oregon: Willan Publishing, σσ. 263-282.

Reus- Ianni, E., Ianni, F.A..J., “Street cops and management cops: the two cultures of policing”. Munch. M. (ed), 1983, Control in the police organisation. Cambrdge MIT Press; 251-274).

Rolles, St., Murkin, G., Powell, M., Kushlick, D., Slater, J., 2012, The alternative world drug report. Counting the costs of the war on drugs. Transform Drug Policy Foundation. Count the costs ed,
Rosenbaum, D.P. 2006, “The limits of hot spot policing”. Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne etc: Cambridge University Press, σσ. 245- 265.

Royal College of Psychiatrists, 2011, Substance misuse detainees in police custody: Guidelines for clinical management, College Report CR 169.

Sceptycki, J. 2004, “Organizational Pathologies in Police Intelligence Systems. Some Contributions to the Lexicon of Intelligence-led Policing”. European Journal of Criminology, Vol I (3), σσ.307-332.

Schnapper D., 2008, Η κοινωνική ενσωμάτωση. Μια σύγχρονη προσέγγιση. Αθήνα: Κριτική.

Sherman, L. W., Weisburd, D, 1995, “General deterrent effects of police patrol in crime ‘hot spots’: A randomized, controlled trial”. Justice Quarterly, Vol. 12, (4), σσ. 625-648.

Sherman, L.W., 1998, Evidence -based policing. Lecture series: Ideas in American Policing. Washinghton: Police Foundation.

Sherman, L. W., Rogan, D. P., 1995, “Deterrent effects of police raids on crack houses: A randomized, controlled experiment”. Justice Quarterly, 12, σσ. 755-781.

Silverman, E.B., 2006, “Compstat’s innovation“. Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne etc.: Cambridge University Press, σσ. 268-283.

Simmel, G., 1903, “The Metropolis and mental life”. Wolff K., (μτφ), 1950, The Sociology of Georg Simmel. New York: Free Press, σελ. 409 - 424.

Skogan , W., 2006, “The promise of community policing”. Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne, etc: Cambridge University Press, σσ. 27-43.

Skolnick J.H., 1994 (1966), Justice Without Trial- Law Enforcement in Democratic Society. N.Y., Sidney, Toronto: John Willey & Sons Inc.

Sloboda, Z., Glantz, M.D. & Tarter, R.E., 2012. «Revisiting the Concepts of Risk and Protective Factors for Understanding the Etiology and Development of Substance Use and Substance Use Disorders: Implications for Prevention». Substance Use & Misuse. 47, σσ.944-962.

Spooner, C., McPherson, M., Hall, W., 2004, The role of the police in preventing illicit drug use. NDLERF: Australia.

Stroshine, M., Alpert G., Dunham, R., 2008, ”The Influence of "Working Rules" on police suspicion and discretionary decision making”. Police Quarterly Vol. 11 (3) 315-337.

Thio A., 2008, Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Αθήνα : Έλλην ΄Ιων.

Tittle Ch.R., Paternoster R. 2000, Social Deviance and Crime. An Organizational and Theoretical Approach. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.

UKDPC (United Kingdom Drug Policy Commission), 2010, Sinning and Sinned Against. The Stigmatization of problem Drug Users. Policy Report www.ukdpc.org.uk

UKDPC (United Kingdom Drug Policy Commission), 2012, A Fresh Approach to Drugs, Final Report, www.ukdpc.org.uk

Vold G., Bernard Th., Snipes J., 52002, Theoretical Crimnology. Oxford, New York: Oxford university Press.

Waddington P.A.J., 1999, “Police (Canteen) Subculture. An appreciation». British Journal of Criminology, 39 (2), Spring.

Weisburd, D., Braga, A., 2006, “Hot spot policing as a model for police innovation”. Weisburd, D., Braga, A., eds, Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York, Melburne, etc: Cambridge University Press, σσ. 225-244.

Weisburd, D., Mastrofksi, S.D., Willis, J.J., Greenspan, R., 2006, “Changing everything so that everything can remain the same: Compstat and American policing”, Weisburd, D., Braga, A., (eds), Police Innovation. Contrasting Perspectives. Cambridge, New York Melburne, etc: Cambridge University Press, σσ. 284- 301.

Welsh, B. C., 2006, “Evidence Based policing for crime prevention”. Weisburd, D., Braga, A., eds, Police Innovation. Contrasting Perspectives, Cambridge, New York Melburne, etc: Cambridge University Press, σσ. 305-321.

Wilson J.Q., Kelling G., 1982, “The Police and Neighborhood safety: Broken Windows”. Atlantic Monthly, March 1982, σσ. 29-38.

Wilson W. J., 1987, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy. Chicago & London: University of Chicago Press.

Wolfgang, M.Ε., Ferracuti, F, 1967, The subculture of violence, London: Routledge Publ.

Xu, Y. Fiedler, M.I., Flaming, K., 2005, “Discovering the impact of Community policing: the –broken Windows thesis, collective Efficacy, and citizens’ judgment”. Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 42 ( 2), σσ. 147-186.

Young, J., 1992, “Ten points of realism”. Young, J., Matthews, R. (eds), Rethinking criminology, the realist debate, London, Newbury Park, New Delhi: Sage, σελ. 24-68.

Young J., 1995, “Incessant Chatter: Recent Paradigms in Criminology”. Maguire Μ., Morgan R., Reiner R. (eds), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford, New York etc: Clarendon Press, Oxford University Press, σσ. 69-124.

Young J.. 1999, The Exclusive Society- Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Young J., 2011, The Criminological Imagination. Cambridge: Polity Press

Πλοήγηση: Ευχαριστίες »

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.