• Ο.ΚΑ.ΝΑ.
    Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ενέργειες ευαισθητοποίησης σε θέματα εξαρτήσεων
    «Εγχειρίδιο ήπιας αστυνόμευσης των εξαρτημένων»
  • Hπια αστυνόμευση εξαρτημένων
    Hπια αστυνόμευση εξαρτημένων Ενέργειες ευαισθητοποίησης αστυνομικών για θέματα εξαρτήσεων

Εισαγωγή

 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΑΞΗ
«Κατάρτιση του προσωπικού της αστυνομίας σε θέματα εξαρτήσεων»
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Το εγχειρίδιο
Στον παρόντα ιστότοπο παρουσιάζεται η ύλη που διδάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, συστηματοποιημένη και επεξεργασμένη σε ένα βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι η Εγκληματολόγος κ. Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ήταν μία εκ των επιστημονικά υπεύθυνων  του προγράμματος. Το βιβλίο  περιλαμβάνει τόσο πρωτότυπα κείμενα και πίνακες με δεδομένα, όσο και παραθέσεις και ανάλυση ήδη δημοσιευμένων κειμένων. Η ύλη διαρθρώνεται σε ενότητες και κεφάλαια που παρουσιάζονται στο κύριο μενού του παρόντος  ιστότοπου, όπως και σε μορφή e -pub και pdf (βλ. μενού στα δεξιά της σελίδας). Πρόκειται για ένα δυναμικό σύνολο, καθώς μετά από τη λήξη του προγράμματος το διδακτικό υλικό διατηρείται ανοιχτό για επικαιροποίηση και συμπληρώσεις στο μέλλον. Οι χρήστες του βιβλίου μπορούν να διαβάζουν το κυρίως κείμενο και να μεταβαίνουν μέσω link στα σχετικά Παραρτήματα, τα οποία και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε.

Περισσότερα...

logos espa

Search Our Site

anthologio
questionaire
epub flashbook
e pub pdf

Σημαντικό!

Τρείς είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του μεσολαβητικού ρόλου της αστυνομίας ειδικά στο ζήτημα της αστυνόμευσης των εξαρτημένων και αφορούν: α) την ανάπτυξη της ήπιας αστυνόμευσης, β) τον συγκερασμό της με τις πολιτικές μείωσης της βλάβης στον τομέα των εξαρτήσεων που ακολουθούνται από τους φορείς υγείας και γ) τη συνεχή μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποιημένη διάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών τόσο στο επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.