Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοκαΐνη «βάση/κρακ»

Είναι όρος της αγοράς για την κατάλληλα επεξεργασμένη κοκαΐνη που καπνίζεται ή εισπνέονται οι ατμοί της. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει με προσθήκη ζεστού νερού και αμμωνίας ή διττανθρωκικού νατρίου ή με θέρμανση πολτού κοκαΐνης και διττανθρακικού νατρίου. Στην πρώτη περίπτωση, οι διαλύτες που περιέχει το μείγμα αποβάλλονται από το τελικό προϊόν, ενώ στη δεύτερη παραμένουν.

Η κοκαΐνη και η βάση κρακ είναι αναγνωρίσιμες από τη φυσική τους μορφή και την καθαρότητα, αλλά συχνά αυτή η αναγνώριση είναι αρκετά δύσκολη.