Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μείωση της προσφοράς στο επίπεδο της λιανικής αγοράς: Είναι η καταστολή αποτελεσματική;

Μια αρκετά διαδεδομένη άποψη είναι ότι η καταστολή και η αυταρχική πολιτική μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ώθηση των χρηστών σε προγράμματα θεραπείας. Έτσι υποστηρίζεται ότι η αύξηση των συλλήψεων οδηγεί τους χρήστες σε φύλαξη: εκεί μπορούν να αποτοξινωθούν. Επίσης, η εμπλοκή με τη δικαιοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε ένταξη σε πρόγραμμα και μάλιστα με την συμβολή της αστυνομίας, που ενθαρρύνει τους χρήστες προς αυτή την κατεύθυνση για το δικονομικό τους συμφέρον. Η άποψη αυτή όμως δέχεται σοβαρές κριτικές, επειδή από την άλλη μεριά
υποστηρίζεται ότι η εντατική αστυνόμευση και οι συλλήψεις δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά συνήθως το μεταθέτουν και το διαχέουν.