Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το σύστημα προσφοράς ναρκωτικών

Το σύστημα προσφοράς ναρκωτικών σήμερα συγκροτεί ένα παγκοσμιοποιημένο πεδίο παρεμβάσεων εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας. Ταυτόχρονα «ευθύνεται» για την πρόσληψη του προβλήματος των ναρκωτικών σε αυτόν τον τομέα ως εισαγόμενου προβλήματος. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι το σύστημα αυτό θεμελιώνεται στις κοινωνικές ανισότητες, στην εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση παραδοσιακών συνηθειών καθώς και στην κοινωνική υπανάπτυξη. Στη συνέχεια θα περιγραφεί συνοπτικά το σύστημα αυτό όπώς διαρθρώνεται διεθνώς αλλά και οι επιπτώσεις του στην κοινωνική πραγματικότητα σε σχέση με τα ναρκωτικά