Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών

Ειδικότερα στο νόμο ορίζεται το βασικό έγκλημα που αφορά τα ναρκωτικά και οι επιμέρους εκφάνσεις και παραλλαγές του.

Στο άρθρο 20 αναφέρεται το βασικό έγκλημα που είναι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ή προδρόμων ουσιών. Για το έγκλημα αυτό επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 8 έτη και χρηματική ποινή έως 300.000 Ευρώ. Εάν ο διακινητής είναι εξαρτημένος, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους (αρθ. 30 αρ 4, β). Ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ή προδρόμων ουσιών. Στον όρο διακίνηση, ο νομοθέτης περιέλαβε μία σειρά ενδεικτικά αναφερόμενων πράξεων που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα του συστήματος της οικονομίας των ναρκωτικών και εντάσσονται στο έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Εκτός από αυτό, στα επόμενα άρθρα ο νόμος ρυθμίζει την ποινική αντίδραση απέναντι σε μικροδιακινητές (ιδιαίτερες περιπτώσεις διακίνησης) εξαρτημένους και μη (αρθ. 21) και σε διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης (αρθ. 22 και 23) που αφορούν τη δράση εξαρτημένων και μη διακινητών σε συνθήκες που θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές από πλευράς ποινής απαξίας [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5].

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι χρήστες εξαρτημένοι έχουν ηπιότερη μεταχείριση.